Wat zijn de gevolgen van te late betalingen?

Iedereen moet zijn verplichtingen nakomen, maar soms verhindert een omstandigheid betalingen. Een ontslag of overlijden kan uw financiële situatie er compleet anders uit laten zien, waardoor u of uw gezin in de problemen komt. Waar heeft u recht op als u een betalingsachterstand heeft en hoe kunt u profiteren van de NHG met de “Wet Herstructurering Schulden Particulieren”?

Achterstallige betaling

Reden voor betalingsachterstand

Een aantal persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot minder financiële middelen. Je kunt denken aan:

De redenen kunnen heel verschillend zijn. U moet echter wel de rekening betalen. Soms loopt het zo uit de hand dat de financiële mogelijkheden niet toereikend zijn om de kosten te vergoeden. Daarnaast is het zeker de vraag welke acties schuldeisers zullen ondernemen. Dus wat kan je doen?

Kun je bij NHG aankloppen?

Komt u als huiseigenaar in slechte financiële omstandigheden en het is niet uw schuld, dan kunt u een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie. Met andere woorden, u heeft op dat moment recht op maatregelen onder NHG zoals:

Toename van het aantal crediteuren

Wanneer er problemen ontstaan ​​met het betalen van schulden, is de kans reëel dat het aantal schuldeisers zal toenemen. U besluit de ene wel te betalen, de andere niet. De vorderingen stapelen zich op en het zal niet lang meer duren voordat de eerste deurwaarder arriveert. De situatie gaat van kwaad tot erger en dat betekent dat de problemen zich opstapelen. Ook heb je veel stress door de constante betalingsdruk, waardoor je voor jezelf moet opkomen bij het kiezen van een schuldsanering. Zo kom je uit de schulden. Hoe werkt het allemaal?

Wet op de herstructurering van persoonlijke schulden

Voortaan vallen mensen met schulden die hulp zoeken bij het oplossen van hun financiële problemen onder de Wet Schuldsanering. Dit betekent dat er voor de natuurlijke persoon een bewindvoerder wordt aangesteld. Op deze manier worden alle inkomsten en uitgaven bekeken en wordt gekeken hoe de schuld kan worden afgewikkeld. Dit kan betekenen dat schuldeisers geschreven worden om een ​​deel ervan kwijt te schelden en dat maandelijkse aflossingen gefaseerd plaatsvinden. Het idee is om samen te werken aan een gezonde en functionerende situatie. Een combinatie van beide kan u met slechts enkele maanden begeleiding volledig schuldenvrij maken. Om dit te doen, moet u overwegen:

faillissementsverklaring

Een andere manier waarop schuldeisers aan hun geld proberen te komen, is door u failliet te verklaren. Dit betekent dat de toezichthouder in de vorm van een curator ook uw financiële zaken regelt. U heeft dan geen financiële middelen meer en moet terug naar uw familie en kennissen.

Doorbreek de negatieve spiraal

Leningen en kosten moeten worden betaald. Dreigt een situatie waarin de kosten oplopen waardoor u niet meer kunt betalen, dan is het tijd om snel in te grijpen. Hoe langer je uitstelt om hulp te vragen, hoe meer problemen en de hoogte van de schulden. Zorg er ook voor dat u uw schulden vereffent door tijdig actie te ondernemen voordat het te laat is.

Lees verder