Wat zijn anticyclische investeringen?

Cyclische aandelen bewegen altijd parallel aan de economische golf. Omgekeerd, wanneer beleggers opzettelijk “stroomopwaarts zwemmen” (lees: handelen) op de aandelenmarkt, zou er sprake zijn van anticyclisch beleggen. In tegenstelling tot cyclische aandelen, hebben anticyclische aandelen de neiging om beter te presteren dan aandelen die zich richten op massahandel in moeilijke economische tijden (recessie, economische crisis, enz.).

Anticyclische industrieën

In het verleden werden industrieën zoals nutsbedrijven en postbedrijven vaak geclassificeerd als ‘contracyclisch’. Farmaceutische bedrijven, evenals bijvoorbeeld banken (hoewel ze het hardst werden getroffen door de financiële crisis van 2008/2009), worden anticyclische investeringen genoemd. Trage en gestage groei zonder grote schommelingen was kenmerkend. Daarentegen waren bijvoorbeeld consumptiegoederen, bouwmaterialen, olievoorraden en autovoorraden aan zeer grote schommelingen onderhevig. Met de “wind in de rug” van de economie gingen de aandelenmarkten snel omhoog, met de tegenwind van de economie zakten ze weer. Dit alles volgens de klassieke “conjunctuur”.

Handel versus markt

Tegenwoordig wordt de term ‘contracyclisch’ vaak gebruikt om te verwijzen naar simpelweg handelen tegen de markt. Aandelen die ondanks een solide basis tegen de markt in bewegen, worden geselecteerd. Wanneer deze aandelen zwak zijn, worden ze snel gekocht op basis van markttrends. Paniek op de aandelenmarkten wordt dan ook vaak met (min of meer) grote vreugde begroet door anticyclische beleggers.

Tegengesteld of tegenovergesteld handelen

Bij het contrair of contrair handelen gaan beleggers bewust tegen de massastroom in. Volgens de grote Amerikaanse econoom William Seidman kan er altijd op de massa worden gerekend om zich als een kudde schapen te gedragen: “Je weet nooit wat de massa zal doen, maar we weten dat ze het allemaal tegelijkertijd doen.” Het doel is dus om anticyclisch te investeren en trends te spotten voordat de massa ze als zodanig ziet. De anticyclische belegger koopt dus wanneer iedereen verkoopt en verkoopt wanneer iedereen koopt. “Koop laag, verkoop hoog” is het motto.

Emoties domineren de aandelenmarkt

Het uitgangspunt van een anticyclische beleggingsstrategie is dat het merendeel van alle beursactiviteiten niet gebaseerd is op rede, eerlijkheid en berekening, maar op de irrationele emoties, angst en hebzucht van marktdeelnemers. Bij anticyclisch beleggen is het belangrijk om het hoofd koel te houden terwijl andere marktdeelnemers door hun emoties tot massahysterie worden gedreven.

Kenmerken van anticyclische investeringen

Veel ruilkavels gaan er ten onrechte van uit dat ze zelf min of meer anticyclisch zijn. Maar de meesten van hen hebben niet de juiste tools om de menigte te bestrijden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken van anticyclische investeringen: