Wat u moet weten over alimentatie

Ex-partners hebben mogelijk recht op partneralimentatie en kinderbijslag. Ontvangers van alimentatie mogen zichzelf niet als rijk beschouwen. In veel gevallen is het bereikte akkoord minder gunstig dan eerder werd gedacht.

De ouder die de dagelijkse opvoeding van de kinderen niet verzorgt, moet financieel deelnemen aan de opvoeding. Als ouders gaan scheiden, kunnen ze het onderling eens worden over de hoogte van de alimentatie. Als de ex-partners het niet eens kunnen worden, kunnen ze de rechter om een ​​beslissing vragen.

Hetzelfde geldt voor de ex-partneralimentatie. De beste en goedkoopste manier is om zelf te onderhandelen, eventueel met hulp van een tussenpersoon.

In dit artikel vindt u enkele veelgestelde vragen over alimentatie.

Hoe lang heb ik recht op alimentatie?

Alimentatieverplichtingen zijn tijdelijk. Partneralimentatie duurt twaalf jaar. De termijn kan worden verkort omdat de ex-partner (begunstigde) hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenwoont. Bij een huwelijk dat korter dan vijf jaar heeft bestaan ​​en waaruit geen kinderen zijn geboren, is de duur van de onderhoudsplicht gelijk zolang het huwelijk bestaat.

De kinderalimentatie loopt in principe door zolang de kinderen minderjarig zijn. Deze termijn kan worden verlengd als de jongere na zijn 18e niet in zijn levensonderhoud kan voorzien. Daarna loopt de kinderbijslag door tot 21 jaar.

Wanneer vindt samenwonen plaats?

Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap is het duidelijk dat de partneralimentatie eindigt. Er kunnen meningsverschillen zijn over samenwonen. Een relatie hebben en vaak bij elkaar in huis logeren, betekent niet samenwonen. Er is in ieder geval sprake van samenwonen als beide personen op hetzelfde adres staan ​​ingeschreven. Daarnaast kan er ook sprake zijn van samenwonen wanneer er een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Samenwonen of niet samenwonen is nog steeds een twistpunt tussen ex-partners als het gaat om alimentatie.

Oordeel van de rechter of zelfacceptatie?

De goedkoopste manier is om goede afspraken met elkaar te maken. Dit scheelt een hoop juridische kosten. Als er echter een geschil is over de overeenkomst, is vaak nog een rechterlijke uitspraak nodig om de handhaving af te dwingen. Een niet-betalende ex kan pas na een rechterlijke uitspraak worden gedwongen om alimentatieverplichtingen na te komen. Het is belangrijk dat ex-partners heel duidelijke afspraken maken en deze op schrift stellen. De gesloten overeenkomst kan maar op één manier worden uitgelegd.

Hoe kan ik onbetaalde kinderbijslag terugkrijgen?

Na de rechterlijke uitspraak heeft de ontvanger rechten die wettelijk afdwingbaar zijn. De weg om een ​​gerechtsdeurwaarder aan te trekken ligt open. Dit is echter geen goedkope oplossing. Het is goedkoper om te bellen met het LBIO (Incasso Bureau Staatsbijdrage Instandhouding). Het innen van alimentatie wordt lastig als de ex-partner geen geld heeft of zegt geen geld te hebben.

Op hoeveel alimentatie heb ik recht of hoeveel alimentatie moet ik betalen?

Het bedrag is afhankelijk van de financiële mogelijkheden van beide personen en het bedrag dat maandelijks nodig is om rond te komen. Op internet zijn verschillende rekentools te vinden om een ​​idee te krijgen van het bedrag. Het bedrag zal altijd een punt van discussie blijven. De een wil zo min mogelijk betalen, terwijl de ander zoveel mogelijk wil ontvangen.€