Wat u kunt doen met uw pensioen

Werkenden bouwen meestal pensioenkapitaal op via hun werkgever. Nadat een persoon de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan hij elke periode een bepaald bedrag verwachten. Minder bekend is dat ook via pensioenregelingen totaal andere constructies mogelijk zijn. In dit artikel vindt u een introductie – met rekenvoorbeelden – van wat er mogelijk is om uw pensioen zo in te richten dat u er het maximale uithaalt.

Het ontvangen van een vast bedrag per periode is voor de meeste mensen een comfortabele regeling. Pensioen komt dan min of meer in de plaats van salaris. Er zijn echter veel situaties waarin deze standaardopstelling niet zo ideaal is. Gelukkig bieden de meeste werkgevers veel mogelijkheden om op andere manieren pensioen te innen. Wat voor jou persoonlijk mogelijk is, hangt natuurlijk af van de regels van je werkgever, dus gebruik deze als uitgangspunt. U vindt factortabellen voor verschillende opties. Aan de hand van voorbeelden zullen we zien wanneer welke optie het handigst is.

Laag hoog

Als u na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog inkomen heeft (bijvoorbeeld van andere klanten), wilt u misschien een periode wat minder pensioen opnemen en daarna wat meer. Dit kan met behulp van de zogenaamde Laag-Hoog constructie. Daarna kunt u kiezen hoe lang u de lagere uitkering wilt ontvangen en hoe laag deze zal zijn – met de beperking dat het lage pensioen niet lager kan zijn dan 75% van het hoge pensioen, dan wordt de hoogte van de uitkering hierna berekend periode. is de.

Hoog laag

Het tegenovergestelde kan natuurlijk ook. Heeft u in het begin extra geld nodig, bijvoorbeeld voor een grote aankoop op een wereldreis, dan kunt u kiezen voor een tijdelijk hogere toeslag. Nogmaals, de lage en hoge uitbetaling kunnen in de extreme verhouding van 3:4 zijn.

Voorbeeld

In een pensioenregeling vind je bijvoorbeeld de volgende factoren:

De duur is hoog procent
10 106%
9 108%
8 109%
7 110%
6 112%
5 115%
4 117%
3 120%
2 124%
1 128%

Stel dat u op uw 65e een jaarlijks ouderdomspensioen van € 20.000 heeft opgebouwd. U kunt dan voor 9 jaar een hogere uitkering kiezen, namelijk 108% * € 20.000 = € 21.600 U krijgt dan vanaf 74 jaar € 16.200 (75% van het grote pensioen). Of u krijgt bijvoorbeeld $ 25.600 voor een jaar en $ 19.200 elk jaar daarna.

U kunt er overigens ook voor kiezen om de grote en kleine pensioenen dichter bij elkaar te hebben staan, bijvoorbeeld in een verhouding van 90:100. Dan moet je eerst de tabel transformeren.

verschuiving

Naast het ouderdomspensioen bouwt u vaak ook partnerpensioen op. Dit is een pensioen dat wordt uitgekeerd aan uw partner als u overlijdt. Maar wat als u geen partner heeft of alleen voldoende inkomen heeft? Je kunt het kiezen voor een andere optie om meer geld vrij te maken: het zogenaamde ruilen. Deze mogelijkheid is voor iedere werknemer beschikbaar, aangezien het een wettelijk recht is om het opgebouwde partnerpensioen om te zetten in een aanvullend ouderdomspensioen. Voorwaarde is dat de opbouw van het partnerpensioen verplicht was en op opbouwbasis (dus niet op risicobasis) verzekerd was.

De omgekeerde opbouw is hier ook mogelijk, u kunt bijvoorbeeld een deel van het ouderdomspensioen aan een groter partnerpensioen schenken als u van mening bent dat uw nabestaanden anders te weinig inkomen zouden hebben.

Voorschot/uitstel

U kunt in de meeste gevallen ook kiezen of uw pensioen eerder (of later) ingaat. Uiteraard wordt de uitkering minder als u eerder met pensioen gaat en meer als u uitstelt. Vaak wordt het maximale uitkeringsvoorschot toegepast vanaf 55 jaar.

Voorbeeld

Zo vind je in een pensioenregeling de volgende voorschotfactoren:

Leeftijd Handelsvoorwaarden
55 48%
56 52%
57 54%
58 60%
59 63%
60 68%
61 74%
62 79%
63 84%
64 91%
65 100%

Heeft u op 65-jarige leeftijd weer € 20.000 pensioen opgebouwd, dan kunt u er ook voor kiezen om vanaf 60 jaar jaarlijks € 13.600 (68% van € 20.000) te ontvangen. Kijk goed of de regeling rekening houdt met het feit dat je natuurlijk ook minder kapitaal opbouwt als je eerder stopt.

Combineren

Indien mogelijk kunt u ook verschillende regelingen combineren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om af te zien van uw partnerpensioen om uw ouderdomspensioen door te bouwen zonder het te verlagen.

Of u combineert hoog-laagbouw met uitstel en eventuele inruil. Over het algemeen is het belangrijk om goed na te denken over wat je plannen zijn en vervolgens de bijbehorende constructie te berekenen. Iemand zonder partner maakt een onverstandige keuze om indien mogelijk niet op uitwisseling te gaan.€