Wat te regelen na overlijden?

Na een overlijden moet eerst de uitvaart geregeld worden, daarna moet er de komende maanden veel geregeld worden.

De dood heeft een grote emotionele en financiële impact op het leven van familieleden en andere familieleden. Voortaan moet er veel geregeld worden om het gezin en het huishouden goed te laten draaien.

uitvaartzorg

Een uitvaart dient direct na het overlijden te worden georganiseerd. Dit vereist het inschakelen van een begrafenisondernemer die veel taken aankan. Neem eerst contact op met de uitvaartverzekeraar, in sommige gevallen zal zij een uitvaartondernemer leveren. Andere verzekeraars keren uit en laten u de uitvaartondernemer kiezen.

Breng de autoriteiten op de hoogte

De uitvaartondernemer geeft het overlijden aan bij de burgerlijke stand. Op basis hiervan wordt een overlijdensakte opgemaakt. Nadat de nabestaanden het hebben ontvangen, kunnen zij ook verschillende instanties informeren. In sommige gevallen wordt u gevraagd dit te doen. Het is het beste om meerdere kopieën van de akte te maken, zodat u deze indien nodig kunt overleggen. Bij infofilter.nl kunt u ervoor zorgen dat er geen commerciële post meer op naam van de overledene komt.

Certificaat van erfrecht

Om bepaalde gevallen af ​​te handelen, is een erfrechtverklaring vereist. Uit deze verklaring blijkt wie de erfgenamen zijn. Een dergelijke melding is nodig voor het wijzigen van bankgegevens. Zonder deze melding kunnen de erfgenamen niet met het geld omgaan.

Recht op een overlijdensuitkering?

Nabestaanden kunnen onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een Anw-uitkering. Een van de voorwaarden voor de langstlevende partner om voor deze uitkering in aanmerking te komen, zijn minderjarige kinderen. Daarnaast kunt u ook recht hebben op partnerpensioen. Het pensioen is bedoeld om vanaf de pensioendatum een ​​deel van het salaris door te betalen, maar het partnerpensioen gaat in bij overlijden van de deelnemer. Mogelijk heeft u ook recht op een verzekeringsuitkering. Naast een uitvaartverzekering is er vaak een overlijdensrisicoverzekering. Deze polissen keren het verzekerde bedrag uit bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de polis.

Dingen zijn in orde

Het maakt een groot verschil of de overledene de administratie op orde had of niet. Slecht management maakt het vaak moeilijk om inzicht te krijgen in de financiën. Bankafschriften lijken vaak ook te ontbreken, wat het nog moeilijker maakt. In dat geval kunt u de ontbrekende afschriften opvragen bij de bank. Ze zullen ze tegen betaling beschikbaar stellen. Bij internetbankieren kunt u eenvoudig in het verleden kijken.

Wat gebeurt er met de activa?

Na het overlijden van een alleenwonende moet de woning ook een andere bestemming krijgen. De huurwoning moet worden opgezegd en ontruimd. U moet uw huis verkopen. Naaste familieleden kunnen in onderling overleg huishoudelijke artikelen verdelen. De overige goederen kunnen naar de koper gaan. Kopers zullen niet voor alles grote bedragen bieden. Het is verstandig om zelf waardevolle spullen te gaan verkopen.€