Wat te doen voor een goed pensioen?

Pensioenfondsen staan ​​onder druk. Gelukkig hebben ondernemers verschillende mogelijkheden om te sparen voor hun pensioen. Maar let op: Vaste waarde pensioenen zijn ook moeilijk te realiseren voor een ondernemer.

Een beter einde kunt u zich niet voorstellen: u verkoopt uw ​​bedrijf vlak voor uw pensionering voor een goede prijs. Inkomen is uw pensioenzekerheid. Mooi in theorie, maar er is een addertje onder het gras. Ten eerste weet u niet van tevoren of u uw bedrijf kunt verkopen en hoeveel het zal opleveren. Ten tweede is het onzeker of uw bedrijf er nog is als u met pensioen gaat. Ten derde kan het zijn dat u een belasting tot 52 procent moet regelen met de belastingdienst.

Veel ondernemers willen zich niet al te veel zorgen maken over hun oude dag: het bedrijfsleven staat voorop. Mocht het pensioen om wat voor reden dan ook tegenvallen, dan blijven alleen de AOW en het eigen vermogen over. Merk op dat er van alle kanten aan de AOW wordt geknaagd. Als het ook snel verdwijnt, blijft er helemaal niets meer over.

Voor elke ondernemer

Spaarrekening of belegging gebruiken

U kunt als ondernemer natuurlijk gewoon uw geld op een spaarrekening zetten, zelf uw geld beleggen of uw geld beleggen in een beleggingsfonds. Het belangrijkste voordeel is flexibiliteit. Opnemen en storten is meestal geen probleem. Zo loopt u de belastingaftrek mis. Maar als u op uw pensioendatum een ​​mooi bedrag heeft, kunt u er altijd een lijfrente mee kopen.

Gebruik van uw oude pensioenregeling

Zeg je net je betaalde baan op en start je een bedrijf? Dan kunt u de pensioenregeling van uw oude werkgever mogelijk nog drie jaar voortzetten. In het pensioenreglement leest u of dit mogelijk is. Voortzetting is geheel vrijwillig, maar op eigen kosten. U moet de pensioenaanvulling zelf betalen. Betaalde premies zijn drie jaar fiscaal aftrekbaar. Als de pensioenregeling een partnerpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen bevat, heeft u daar drie jaar recht op.

Voor het individuele bedrijf

via PAR

Bent u een eenmanszaak? U kunt dan gebruik maken van de Fiscale Superannuation Reserve (FOR), een vorm van latente belasting. Twaalf procent van de winst (maximaal 11.811 euro in 2010) kan worden geboekt als pensioenreserve. Over dit bedrag is geen inkomstenbelasting verschuldigd. Als u met pensioen gaat, moet u onderhandelen met de Belastingdienst. Het somt alle reserveringen van voorgaande jaren op. Over dit bedrag moet u belasting betalen. Na de pensioengerechtigde leeftijd is het belastingtarief lager, waardoor u belastingvoordeel heeft. Let op: de Belastingdienst komt ook bij je langs als je voortijdig sluit of als je niet meer aan het urencriterium voldoet.

Een beleggingsverzekering gebruiken

U heeft een eenmanszaak, maar u kunt of wilt niet bijdragen aan een pensioenregeling. Dan kunt u ook een beleggingsverzekering afsluiten. Het is een combinatie van levensverzekeringen en beleggen. U betaalt periodiek een premie of afkoopsom die de verzekeraar belegt in een beleggingsfonds.

Naar de regisseur

Via een exploitant of houdstermaatschappij

Als dga kunt u sparen voor een pensioen in een vennootschaps- of houdstermaatschappij. Uw pensioenkapitaal blijft dan bij de onderneming en kan worden gebruikt om de onderneming te financieren. Dit is een aantrekkelijke optie voor beginners. Nadeel: Bij faillissement verdwijnt de pensioenzekerheid als sneeuw voor de zon.

Aparte pensioenmaatschappij

U kunt als DGA ook uw pensioen onderbrengen in een aparte pensioenmaatschappij. Hierdoor blijven de pensioenfondsen buiten de verplichtingen van de vennootschap of houdstermaatschappij, waardoor u deze bij een faillissement niet kwijtraakt. Daarna moet u een aparte boekhouding doen.

Via een lijfrente

Net als iedereen kunt u als dga particulier een lijfrente ontvangen. Nu kan dat niet alleen bij de verzekeraar, maar ook bij de bank. Bijdragen of stortingen die onder bepaalde omstandigheden zijn gedaan, zijn aftrekbaar in kolom 1. U kunt samen met uw pensioen en lijfrente in eigen beheer opnemen. U kunt het beste een belastingadviseur laten berekenen op hoeveel aftrek u recht heeft. Betalingen die u op tijd ontvangt, worden belast in kolom 1. Lijfrenten zijn beschikbaar met gegarandeerde betalingen en op investeringsbasis. In het eerste geval weet u hoeveel u krijgt, bij een beleggingslijfrente zijn de uitkeringen afhankelijk van het rendement.€