Wat te doen met ontslagvergoeding?

Als u in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding, moet u uw opties zorgvuldig afwegen. Bent u in één keer uitbetaald? Koopt u er een lijfrente voor? Of zijn er andere oplossingen?

Bij herstructurering en reorganisatie kan een deel van het personeel worden ontslagen. Als deze werknemers een vast dienstverband hebben, is het niet eenvoudig om ze te ontslaan. Een ontslagvergoeding kan worden toegekend als vergoeding voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het bedrag is onder andere afhankelijk van het arbeidsverleden bij de werkgever en het inkomensniveau. Voordat de ontslagvergoeding wordt betaald, moet de betrokken werknemer eerst bepalen hoe het bedrag wordt betaald.

Betaal ontslagvergoeding in één keer

Kiest u voor deze optie, dan betaalt uw werkgever u direct een ontslagvergoeding. De uitkering wordt beschouwd als een loonbetaling. Daarom houdt de werkgever loonheffing in. Het voordeel van deze optie is dat je het geld direct kwijt kunt. Een belangrijk nadeel is dat de heffing een grote invloed kan hebben op de uitkering omdat de afkoopsom in een hogere belastingschijf valt. Zo moet u over een deel van de afkoopsom 52% belasting betalen, terwijl uw reguliere inkomen in de range van 42% ligt. Dit probleem kan gedeeltelijk worden opgelost door middelen te gebruiken. U heeft de mogelijkheid om de Belastingdienst te vragen de gemiddelde belastingdruk over drie jaar te berekenen. Zo kunt u alsnog belastingvoordeel krijgen.

Borg ontslagvergoeding in lijfrentereserve

Bij deze mogelijkheid is het van belang dat de werkgever de afkoopsom direct in de lijfrentereserve stort. Het kan een verzekeringsproduct zijn of een bankspaarproduct. U kunt er dan voor kiezen om het spaargeld in termijnen uit te laten betalen, maar u kunt er ook voor kiezen om het bedrag in eerste instantie gewoon te houden. De werknemer kan zelf kiezen wanneer het spaargeld moet worden uitgekeerd. Het bedrag kan niet in één keer worden betaald, maar in termijnen. De duur van de uitkeringsperiode is afhankelijk van de leeftijd. Tijdens de betalingstermijn moet de verzekeraar of bankinstelling minimaal 1% kans op overlijden hebben. Voor een 40-jarige man kan dit bedrag bijvoorbeeld in vier jaar worden uitbetaald. Een oudere man kan een kortere periode kiezen. De belasting is verschuldigd per betalingstermijn.

Kies uitgestelde betaling

Fiscaal gezien is het meestal de slimste manier om de betaling uit te stellen tot uw pensioendatum. Na pensionering zijn de belastingdruk en het inkomen lager. Door een ontslagvergoeding te gebruiken om uw pensioen aan te vullen, kunt u een eventueel pensioentekort opvullen.

Dien de ontslagvergoeding in bij stamrecht BV

Als er een wens is om een ​​bedrijf op te richten, kan het verstandig zijn om een ​​stamrecht BV op te richten. Door hiervoor een ontslagvergoeding te gebruiken, heeft u een goed startkapitaal voor uw onderneming. Het bedrag wordt betaald vanuit stamrecht BV. Vanwege de hoge kosten van het opzetten van een BV kan deze optie alleen worden gebruikt voor grotere forfaitaire bedragen.

Een combinatie van deze opties

U kunt de betaling ook splitsen en verschillende opties kiezen. U kunt bijvoorbeeld een bepaald bedrag in één keer uitbetalen en de rest moet in een lijfrente worden gestort. Zo creëer je de meest voordelige fiscale combinatie.€