Wat te doen als u de schuld niet meer aankunt?

Schulden hebben is tegenwoordig niet meer vreemd. Het is alleen belangrijk dat je er goed mee omgaat en dat je niet voor de rente komt te staan ​​die je moet betalen. Want deze rente stapelt zich dan op en zorgt ervoor dat je op den duur steeds meer financiële problemen krijgt. Dus handel nu en laat het niet zitten en de schuld zal alleen maar blijven groeien en steeds moeilijker worden om te redden.

Voeg het allemaal samen

begin met alles op een rijtje te zetten, zodat precies duidelijk is waar het probleem zit en wat je er het beste aan kunt doen. Soms is er niet eens een probleem, omdat er onduidelijkheid is over de situatie wanneer dat helemaal niet nodig is. Het is dus logisch om te beginnen met onderstaand stappenplan.

Begroting

Een begroting bevat al uw geplande kosten en uitgaven. Het is goed om een ​​begroting te maken van je kosten en uitgaven, zodat je gedwongen wordt erover na te denken. Daarna lijken sommige items overbodig of kunnen ze sterk worden verminderd. In dit rapport kunt u ook zien hoeveel van uw schuld u maandelijks kunt aflossen. Er zijn veel tools beschikbaar op internet om budgetteren te vergemakkelijken, en het is zeker aan te raden om ze te gebruiken. Soms blijkt na het opmaken van een begroting zelfs dat er helemaal geen problemen zijn, na het schrappen en verkleinen van diverse posten kunnen er nog restanten zijn.

Voorraad

Om een ​​goed overzicht te krijgen van uw schulden, dient u te inventariseren. Hier staan ​​alle schulden precies met hun bedrag en ook de bijbehorende rente die je over de schuld moet betalen. Het is belangrijk dat u hier ook werkelijk alle schulden vermeldt, dus termijnen of uitstel van betaling aan de opdrachtnemer is ook een schuld. Als u op dit moment niet zeker weet wat de exacte hoogte van de schuld is of hoeveel u al heeft afgelost, is het raadzaam om de schuldeiser hiernaar te vragen. Nu kunt u dit aandeel ook in uw budget opnemen.

Een beetje verder?

Nu heb je bepaald wat je maximale aflossingslimiet is en wat je elke maand wilt terugbetalen. Als alles goed gaat, is nu duidelijk wat en waar het probleem zit. In ieder geval moet u het als uitgangspunt nemen om te proberen al uw schulden af ​​te betalen en zo te voorkomen dat u nog meer opgebouwde rente betaalt. Zo kunt u nu met bovengenoemde gegevens uitstel van betaling aan schuldeisers aanvragen, omdat u aantoonbaar heeft aangetoond dat u uw verplichtingen echt niet kunt nakomen. De schuldeiser hoeft dit echter niet te doen, dus vraag er goed naar. Over het algemeen zullen schuldeisers begrip hebben voor uw situatie. Als dat niet werkt, kunt u ook verschillende andere oplossingen proberen.

Mogelijke inhoudingen, toeslagen of subsidies

Zo kunt u bij uw budget kijken of er nog andere maatregelen zijn waar u recht op heeft, zoals huurtoeslag, belastingaftrek, vermindering van de gemeentelijke belastingen, langdurige uitkering of bijzondere bijstand. (neem contact op met uw stad).

Verminder uw maandelijkse schuld

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt proberen uw maandelijkse schuldbetalingen te verlagen. Als de rente op dit moment lager is dan de rente die u verschuldigd bent, kunt u proberen de rente naar beneden te krijgen. Hiervoor moet je wel een boete betalen, maar de maandelijkse lasten gaan omlaag. Ook kun je een deel van de persoonlijke lening omzetten in een doorlopend krediet, nu ben je niet meer zo streng met elke maand aflossen. Houd er rekening mee dat dit uiteindelijk extra rente kost, denk hier dus goed over na.

Leningen met hoge rente afbetalen

Bepaalde leningen met hoge rentetarieven kunt u het beste zo snel mogelijk aflossen. U kunt bijvoorbeeld proberen om elders een goedkopere lening te krijgen om een ​​hoogrentende lening af te lossen. Door meerdere leningen af ​​te lossen met deze nieuwe en goedkopere lening, heb je ook minder schuldeisers achter je aan. U kunt ook een (tweede) hypotheek afsluiten, de maandlasten zijn meestal lager omdat deze over een langere periode worden berekend. Maar zorg ervoor dat uw huis als onderpand voor deze lening wordt gebruikt. Ook kun je een lening vragen aan een familielid of een goede vriend, vaak hoef je alleen maar een lage rente te betalen. Zorg dat je alles netjes op papier zet zodat er later geen discussies ontstaan

voortvloeiend uit het geleende bedrag.

Geleidelijke aflossing

U kunt ook proberen om gefaseerd terug te betalen. Dit betekent dat u eerst tijdelijk kunt stoppen met het afbetalen van andere schulden. Zo kunt u eerst de kleine schulden afbetalen, zodat alleen de grote overblijven. Ook hier is het voordeel dat je maar één of misschien twee schuldeisers hebt. Houd er rekening mee dat u hierover ook rente betaalt en dat de schuldeiser deze niet hoeft te accepteren.€