Wat moet er in de leenovereenkomst staan?

Als u als particulier een lening afsluit, is het verstandig om een ​​contract op te stellen. Dit gebeurt meestal bij het afsluiten van een lening bij een kredietverstrekker of bank. Als u echter een onderhandse lening afsluit, is ook het contract van belang. Dit wordt echter vaak mondeling overeengekomen. Waarom is het handig om een ​​lening op papier te registreren en wat moet er in de leenovereenkomst staan?

Leenovereenkomst

De reden voor de overeenkomst

Je gaat geld lenen van of van je beste vriend en dat kan een mooi bedrag zijn. Ook als jullie beste vrienden zijn, staat in het contract duidelijk wat de onderlinge afspraken zijn. Een mondeling contract is ook rechtsgeldig, maar daar zijn problemen mee. Wat als er een geschil is door de lening of om andere redenen? In dat geval kan het geldbedrag niet meer worden geretourneerd, omdat de contracten dit niet specifiek definiëren. Met andere woorden, het contract maakt deel uit van de zelfverdediging van de geldschieter. Daarom is het altijd aan te raden om de lening op papier te registreren om onverwachte problemen in de toekomst te voorkomen.

Illegale taken

Een door beide partijen ondertekend contract definieert rechten en plichten. De lening wordt verstrekt en de kredietnemer moet hiervoor rente betalen over het uitstaande bedrag. Daarnaast moet er worden afgelost en moeten er vaste contracten worden afgesloten. Het moet duidelijk zijn wanneer wat moet worden bereikt in het kader van de lening. De concretisering van contracten zorgt voor het ontstaan ​​van onwettige verplichtingen. Met andere woorden, het verwijst naar de rechtskracht van specifiek beschreven contracten. Bij te late betalingen kan een contract worden gebruikt om de zaak af te wikkelen.

Gebruik van getuigen

Als er een lening wordt afgesloten, kan het verstandig zijn om getuigen te gebruiken. Dit is voor een groot bedrag en met getuigen zorg je ervoor dat meerdere mensen weten waar de contracten over gaan. Daarom kunt u bij onduidelijkheden over de contracten altijd een beroep doen op getuigen. Erl kan dan aantonen dat de lening daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het is ook mogelijk om getuigen het contract te laten ondertekenen.

Moet acceptgiro ​​overmaken

Geef nooit alleen contant geld als het om een ​​lening gaat. U moet een bewijs hebben dat de transactie heeft plaatsgevonden. De meest logische manier om dit te doen is om het via de bank van rekening naar rekening over te maken. Zo wordt altijd digitaal vastgelegd wanneer het bedrag is overgemaakt. Eventueel kan een kopie van de transactie als bewijs aan het contract worden gehecht.

Wat moet er in de leenovereenkomst staan?

Met een lening moet je het bedrijf draaiende houden, zelfs als je leent van je beste vriend. Op zichzelf is een schriftelijke overeenkomst voldoende om onrechtmatigheid te realiseren. Beide partijen moeten het contract ondertekenen om het juridisch bindend te maken. Het verdient de voorkeur om een ​​gedrukt contract op te stellen, waarin de overeenkomst en voorwaarden zijn vastgelegd. De leenovereenkomst moet de volgende aspecten bevatten:

Op basis van deze specifieke toezegging binnen het contract kan het geld na ondertekening veiliggesteld worden.

Lees verder