Wat Mifid voor jou als individu betekent

De Europese Mifid-regelgeving heeft een sterke impact op beurzen en investeerders. Wat betekent Mifid 2 voor jou? Wat voor soort belegger bent u en hoe bouwt u uw beleggersprofiel op? Bent u een conservatieve of defensieve belegger, neutraal, dynamisch of offensief? Investeringen worden duurder omdat de meerkosten worden doorberekend aan de investerende klant. Het is ook bedoeld zodat u financieel beter beschermd bent (zorgbank).

Wat is Mifid?

Mifid is een Europese richtlijn die onder meer bedoeld is om de concurrentie op beurzen te versterken en individuen beter tegen zichzelf te beschermen. Mifid staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Dit leidt tot aanscherping van de regelgeving en aanpassingen in beleggingsdiensten en -beurzen.

Welke producten vallen onder Mifid?

Mifid-monitoren:

Maak een beleggersprofiel aan

In de leidraad staat dat beleggingsinstellingen eerst goed thuis moeten zijn in de kandidaat-beleggers. Zonder dit kunnen geen bestellingen worden uitgevoerd. Bestaande beleggersprofielen en klantprofielen moeten worden aangepast. Dit zou een betere samenvatting moeten geven van zaken als:

Er is niet veel nieuws voor degenen die al een beleggersprofiel hebben. Maar het moet stoppen vanwege een aantal aanvullende vragen.

Bijkomende aspecten van het beleggersprofiel

Maar de nieuwe regels bevatten een aantal belangrijke toevoegingen om u als belegger beter te beschermen. Beleggers zijn onderverdeeld in verschillende klassen:

Mifi 2

Mifid 2 is op 1 januari 2018 in werking getreden. Een grote verandering is dat de bank alle communicatie met de klant die tot een transactie kan leiden, moet bewaren, maar zonder de privacyregels te schenden. Bovendien moeten transactiekosten en vergoedingen voor onderzoek op beleggingsgebied worden gescheiden en transparant worden gemaakt. Als je onderzoek wilt, moet je daarvoor betalen, dus tarieven zijn niet meer (automatisch) inclusief onderzoekskosten. Voortaan moet bij elke transactie ook de identiteit van de belegger (identificatienummer uit het paspoort) worden meegestuurd. De AFM zal dit allemaal monitoren. Zoveel nieuwe regels.

Niet-professionele belegger

De lekenbelegger geniet de hoogste mate van bescherming. Bent u een particuliere niet-professionele belegger en maakt u gebruik van beleggingsadvies of vermogensbeheer, dan zal de bank uw doelstellingen en risicoprofiel, beleggingshorizon en financiële positie goed in de gaten moeten houden. Als u kiest voor alleen uitvoering, wat betekent dat u de controle heeft en de orders op de beurs plaatst, is er minder bescherming. Indien nodig waarschuwt de bank u om niet te beleggen in producten waarin u weinig of geen ervaring heeft. Een bank of beleggingsinstelling rangschikt u op basis van een lijst met vragen die u invult. U kunt een andere classificatie aanvragen, maar de bank hoeft hier niet aan te voldoen.

Rechten en plichten van de bank

Het doel van de nieuwe richtlijn is om u als individu beter te beschermen. Maar je hebt ook verantwoordelijkheden. Zo moeten de vragenlijsten naar waarheid worden ingevuld en moet de bank direct op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in de persoonlijke situatie. In dat geval moet u mogelijk uw beleggersprofiel aanpassen.

Conclusie Mifid 2

Meer dan ooit wordt u gedwongen uw beleggingsprofiel op te geven. Het helpt u bij het ontwikkelen van een beleggingsstrategie en beschermt de bank ook tegen schadeclaims. Als iemand van tevoren aangeeft een groot risico te willen nemen, kunnen ze niet meer klagen als er grote verliezen worden geleden.

Lees verder