Wat is woz-tegoed?

Een WOZ-lening is een lening die je het beste kunt vergelijken met een doorlopend krediet. Een belangrijke voorwaarde voor deze vorm van lenen is dat je een eigen huis hebt, dat niet al te zwaar belast wordt met een hypotheek.

Er zijn verschillende vormen van leningen met verschillende kostenniveaus. Ook is een regulier doorlopend krediet of persoonlijke lening duur vanwege het risico op een bankrun. Hij heeft het wettelijke recht om de lening terug te vorderen, maar in de praktijk gebeurt dit niet altijd. Naarmate de bank meer risico neemt, zal de bank meer rente in rekening brengen. Het gebruik van een woning als onderpand kan leiden tot een lager percentage.

Wat is een WOZ-lening?

De voorwaarden en wijze van aflossen lijken sterk op een doorlopend krediet. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze lening gekoppeld en afhankelijk van de waarde van de WOZ. Het maximale bedrag dat een bank wil lenen, hangt af van de hoogte van de hypotheek van de woning ten opzichte van de waarde van de woning.

Vanaf het moment dat u deze lening aangaat en het bedrag opneemt, moet u rente en hoofdsom gaan betalen. Het geleende bedrag hoeft niet te worden gebruikt voor verbouwingen of verbeteringen aan de woning, zoals bij een tweede hypotheek wel het geval is.

Hoeveel kost een WOZ-lening?

De rente die de bank in rekening brengt is lager dan bij een doorlopend krediet. Dit wordt veroorzaakt door extra beveiliging in de vorm van koopwoningen. Als u een lening aangaat, maakt u afspraken met de bank over de hoogte van de rente en het te betalen maandbedrag. De maandelijkse kosten worden meestal vastgesteld op 2 procent van het geleende bedrag. Dit bedrag is dus deels rente en het resterende deel van de betaling wordt gebruikt om de lening terug te betalen.

Hoe lang duurt het aflossen van een WOZ-lening?

Het kenmerk van WOZ-krediet is dat u tussentijds bedragen tot de maximale kredietlimiet kunt opnemen. Het is ook een leenval. Afhankelijk van het opgenomen bedrag aan rente en hoofdsom moet 2 procent van het limietbedrag worden betaald. Als u slechts een deel van de limiet heeft opgenomen, wordt een groter deel van de maandelijkse storting gebruikt voor aflossing.

Is de WOZ-renteaftrek aftrekbaar?

Ja, als u het bedrag aantoonbaar hebt gebruikt om de eigen woning te verbeteren. Dit geldt ook voor andere kredietvormen. Zo kunt u in plaats van een tweede hypotheek ook een doorlopend krediet afsluiten en de betaalde rente aftrekken van uw inkomen. Een groot voordeel van een WOZ-lening ten opzichte van een tweede hypotheek is dat u niet naar de notaris hoeft om uw woning te laten taxeren, omdat de bank uitgaat van de WOZ-waarde van de woning.€