Wat is waardedatering?

Banken verdienen geld door de overgemaakte bedragen een paar dagen vast te houden, terwijl het bedrag al is afgeschreven van de klant. Door dit trucje toe te passen op alle overboekingen verdienen banken jaarlijks tientallen miljoenen extra met valutering. Vanaf november 2009 is valuteren verboden.

Niet alle banken stellen het op prijs om een ​​paar dagen later een overboeking te doen. Een bank die dit doet is ABN Amro. Voor de meeste particulieren is dit niet zo’n probleem, aangezien de meeste overschrijvingen kleine bedragen zijn, maar voor zakelijke klanten is het meer een probleem. Ze maken vaak grotere bedragen over, waardoor ze rente-inkomsten mislopen. Daarnaast zijn ook kortlopende betalingen een probleem. Het duurt onnodig lang voordat de bedragen bij de ontvanger aankomen. Banken proberen extra geld te verdienen door gebruik te maken van valutadating. Door normbedragen langer aan te houden heeft de bank extra kapitaal, namelijk bedragen die onderweg zijn.

Profiteer van taxatie daten

Dagelijks worden vele miljoenen euro’s van de ene bankrekening naar de andere overgeschreven. Verzekeringsactuaris Edard Bastiani heeft in 2007 een stichting opgericht om datingwaarden te bestrijden. Het faillissementsfonds ging de strijd aan met ABN Amro om inkomsten uit valutering terug te vorderen. Hij verloor er een rechtszaak over. Volgens het Telegraaf-artikel accepteert hij dit niet en wil hij verdere stappen tegen de bank ondernemen. Volgens zijn berekeningen heeft ABN Amro alleen al sinds 2002 5,5 miljard euro verdiend aan waardeverantwoording. Als ook de andere banken worden meegerekend, schat hij dat het zo’n 20 miljard euro zal bedragen.

Is taxeren legaal?

Volgens het ministerie van Financiën is het gewoon een van de prijsstellingstools die banken ter beschikking staan. De NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) stelt dat de meeste banken geen valutering meer gebruiken en begrip hebben voor kritiek van klanten. In november 2009 komt er dus een einde aan. De opzegging is het gevolg van Europese regelgeving die het betalingsverkeer in Europa vereenvoudigt.

Verwerkingsdatum overboeking

Zodra u de bank opdracht geeft het bedrag over te maken naar een ander bankrekeningnummer, zal de bank de betaling binnen één werkdag, zijnde de datum van de reservering, van uw rekening afschrijven. Vanaf dat moment is het bedrag van de bankrekening van de betaler verdwenen. Door de datering van de waarde zweeft het bedrag voortaan één of enkele dagen tussen twee bankrekeningen. Door het bedrag één dag op de afschrijving te houden en één dag te crediteren, staat het bedrag nog twee dagen ter beschikking van de bank.

Waarom beoordelen banken?

Banken verdienen weinig aan het controleren van rekeningen. De laatste jaren vragen ze er steeds meer geld voor, en de service is terug. Banken leren klanten steeds meer zelf te doen via internet en sluiten bankfilialen. Banken proberen de kosten onder meer te drukken door hoge tarieven in rekening te brengen voor onder meer rood staan ​​en valutadating. Banken als Rabobank, Triodos Bank en Postbank (toen die nog bestond) waardeerden de waarde niet. Nu dit niet meer mag, moeten ook de andere banken op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen.€