Wat is uw maximale leencapaciteit?

Wanneer je een lening wilt afsluiten is het handig om te weten wat je maximaal kunt lenen zodat je een realistische keuze kunt maken. De maximale lening wordt de leencapaciteit genoemd. Waar hangt uw leencapaciteit van af en hoe wordt deze berekend?

Vereisten

Elke kredietverstrekker heeft verschillende criteria waaraan u moet voldoen voordat ze u een lening kunnen geven.

  1. Je moet inkomen hebben uit betaald werk, pensioen of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor zzp’ers is het meestal erg moeilijk om een ​​onderhandse lening te krijgen omdat het inkomen van zzp’ers fluctueert.
  2. U moet Nederlander zijn. Lenen is soms mogelijk met een verblijfsvergunning, maar meestal is het leenbedrag veel kleiner. Dit vanwege de risico’s die verbonden zijn aan een verblijfsvergunning, zoals een tijdelijke verblijfsvergunning.
  3. Je leeftijd moet tussen 18 en 72 jaar zijn.
  4. U mag geen negatieve registratie hebben in BKRn. Het zal de juiste zijn Kredietregistratiebureau waarop alle leningen van Nederlandse ingezetenen staan ​​vermeld.

Soms kan een lening worden afgesloten zonder BKR-toetsing. Dit kan vaak online en soms via sms! Het brengt echter veel risico’s met zich mee, omdat er regelmatig vangsten zijn. U kunt onverwacht hoge boetes krijgen. Daarom wordt het niet aanbevolen.

normen

Elke kredietverstrekker heeft een aantal normen om te volgen bij het verstrekken van een lening. Ze moeten voldoen
Wet financieel toezicht
. Dit zorgt ervoor dat uw belangen voorop staan.

Basis standaard

Dit is de ondergrens van uw besteedbaar inkomen. Je houdt ook genoeg geld over voor je huishouden. Deze norm is ontwikkeld door het Nibud en is afhankelijk van uw gezinssamenstelling.

kale huur

Dit is de norm voor het minimumbedrag aan woonlasten. Het wordt elk jaar aangepast.

lening standaard

Het is de wettelijke basis om te bepalen hoeveel geld kan worden geleend. Als klant moet je na het afsluiten van een lening toch maandelijks genoeg geld opzij zetten voor levensonderhoud. Dit wordt de leennorm genoemd.

Deze norm wordt als volgt berekend:

Leningnorm = basisnorm – kale huur – eventuele alimentatie. Bij hogere inkomens komt daar nog 15 procent van de uitkomst bij.

leencapaciteit

Op basis van deze drie woorden en uw gegevens wordt uw leencapaciteit berekend. Het gebeurt als volgt:

Uw leenvermogen = uw netto inkomen – uw vaste lasten – leennorm Vaste lasten zijn uw woonlasten, eventuele alimentatie en bestaande leningen. De overige vaste lasten zijn opgenomen in de basisnorm.

Uw maximale lening = leencapaciteit x 50 Deze maximale lening is
maximaal toegestaan ​​krediet
genaamd.

Bereken zelf

Op internet zijn veel rekenmodules te vinden waarmee je eenvoudig het maximale bedrag dat je kunt lenen kunt berekenen. Houd er rekening mee dat dit slechts een richtlijn is terwijl u dit doet. De modules zijn te onnauwkeurig om een ​​realistisch resultaat te geven.

Huishoudbudget

Door zelf een budget voor je huishouden te maken, kun je eenvoudig uitrekenen hoeveel geld je elke maand kunt missen. Ook krijg je inzicht in je vaste lasten en bestedingsruimte in de maand na het afsluiten van de lening. Als je weet wat je per maand kunt verliezen, vermenigvuldig dit bedrag dan met 50 en je hebt de maximale lening.

Deze methode is veel beter dan de rekenmodule. Door een begroting te maken krijgt u een realistisch beeld van uw inkomsten en uitgaven. Omdat je het meeste inzicht hebt in je eigen bestedingspatroon, ben je in de beste positie om te bepalen of je kunt lenen en wat het maximale bedrag is. Daar kan geen rekenmodule tegenop!

Dingen om te overwegen

Lees verder