Wat is rentemiddeling?

U kunt uw bank vragen om de huidige rentevaste periode te verlengen. Dit kan bijvoorbeeld als u verwacht dat de rente in de nabije toekomst gaat stijgen of als u op lange termijn meer vertrouwen wilt hebben in de hoogte van de maandlasten.

Huiseigenaren kijken bijna nooit naar hun hypotheek nadat deze is afgesloten. Pas als er bericht van de bank komt dat de rentevaste periode wordt verlengd, wordt er weer aandacht aan besteed. Vanaf nu is er weinig tijd meer om te bedenken wat je het beste kunt doen met de hypotheek, verlengen bij dezelfde bank of oversluiten naar een andere geldverstrekker.

Wat is een rentevaste periode?

Dit is de periode waarin u met de bank heeft afgesproken dat de hypotheekrente op hetzelfde niveau blijft. Huiseigenaren zetten hun hypotheekrente het liefst zo lang mogelijk vast, zodat ze voor die periode verzekerd zijn van een vaste hypotheekrente. Over het algemeen stijgt de hypotheekrente omdat de rente voor een langere periode vaststaat.

Wat is rentemiddeling?

U kunt de tussentijdse rentevaste periode verlengen door middel van rentemiddeling. De bank kijkt dan welk rentepercentage u op dat moment moet betalen. Dit wordt verrekend met de hypotheekrente voor de langere periode van de vaste rente die u wilt verlengen. De bank kan een voorstel doen hoeveel de rente zal bedragen na middeling van de rente.

Is de gemiddelde rente redelijk?

Het hangt volledig af van de toekomstige ontwikkeling van de rentetarieven. Het was onverstandig voor de huiseigenaar om met terugwerkende kracht de hypotheekrente te berekenen als de hypotheekrente in de toekomst daalt. Het was een goede beslissing toen de hypotheekrente omhoog ging. Het middelen van de rente is nodig om garanties voor de toekomst te krijgen. Door de rente zo lang mogelijk vast te houden, koopt u zekerheid voor de toekomst.

Stap in de tussentijd over naar een andere kredietverstrekker

Voorlopig kun je niet zomaar overstappen naar een andere kredietverstrekker. De bank waar u een hypotheek gaat afsluiten heeft een contract met u afgesloten voor een rentevaste periode. Als u het contract wilt ontbinden, kan de bank u boeterente in rekening brengen. De bank zal het gebruiken om gederfde inkomsten te dekken. Het al dan niet betalen van boeterente en de hoogte daarvan is afhankelijk van de actuele rente en het rentepercentage dat de rentevaste periode bepaalt.

Neem ruim voor de einddatum van de rentevaste periode contact op met de bank

De bank is verplicht u voor het einde van de rentevaste periode te informeren over de mogelijkheden. De bank gaat ervan uit dat u blijft en er moet een nieuwe rentevastperiode worden ingesteld. In de praktijk blijken banken hun klanten vaak pas enkele weken voor het einde van deze periode te informeren. Het nadeel voor u als klant is dat u niet meer de mogelijkheid heeft om over te stappen naar een andere bank.

Als klant is het raadzaam ruim voor de einddatum van de rentevaste periode contact op te nemen met de bank en een offerte aan te vragen. Als het je niet redelijk lijkt, heb je nog tijd om bij andere banken te informeren en zo nodig je hypotheek te herfinancieren.€