Wat is mijn beleggersprofiel?

Wat is uw beleggersprofiel, wat is het risicoprofiel van uw beleggingen en hoe kunt u dit bepalen? Beleggen is een winstkeuze met een zeker risico. Een hoog risico kan een hoog rendement betekenen, maar ook hoge verliezen. Er zijn verschillende beleggingsprofielen gemaakt om u te helpen de juiste voor u te vinden. Hoeveel risico ben je bereid te nemen? Voordat u bij een bank of broker kunt beleggen, wordt er een klantprofiel of risicoprofiel als beleggersprofiel aangemaakt. Zo worden de doelstellingen en het risicoprofiel van de belegger geschetst. Maar hoe eerlijk ben je met de vulling. Bent u van plan om risicovol te beleggen of kiest u voor een stabiel beleggingsfonds waarbij de beleggingen voor u worden gedaan en het risico mogelijk lager is?

beleggersprofiel, hoe zit dat?

Risico versus rendement op investering

Over het algemeen geldt: hoe lager het risico, hoe lager het rendement. Er zijn verschillende risico’s:

De belegger wil echter een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico. Wat zo laag mogelijk is, hangt af van uw risicoprofiel en uw klantprofiel.

Waarom een ​​beleggersprofiel voor beleggers maken?

Het maken van een klantprofiel of risicoprofiel is niet specifiek voor de financiële wereld. In veel zorgsectoren, maar ook in de marketing, is een gerichte en effectieve aanpak alleen mogelijk als men weet waar men mee bezig is. Hetzelfde geldt in de financiële wereld. Ook iedereen is gebaat bij een goed klantprofiel. Dit maakt het een tweesnijdend zwaard:

AFM houdt toezicht

Als belangrijkste financiële toezichthouder houdt de Autoriteit Financiële Markten AFM toezicht op de naleving van de totstandkoming van een klantprofiel. Niet voor niets, want het klantprofiel is niets meer dan een financieel informatieboekje voor een potentiële belegger. Het geeft inzicht in:

Het beleggersrisicoprofiel maakt deel uit van uw beleggersprofiel. Welke beleggersprofielen zijn er?

Door de vragenlijst eerlijk in te vullen, ontstaat er een passend risicoprofiel voor u. Dan ben jij:

Bent u van plan om een ​​offensieve investering te doen door uw risicoprofiel eerlijk in te vullen?

Zoals bij elke test is het belangrijk dat u de vragen eerlijk beantwoordt. Maar heel snel wordt het ook voor de afmaker duidelijk dat bijvoorbeeld een Zeer Defensief profiel niet hand in hand gaat met een hoog rendement. Bovendien zal niet iedereen willen toegeven dat hij er eigenlijk weinig verstand van heeft of juist heel snel last heeft van stress. En er is meer te zeggen. Een eerlijk ingevuld risicoprofiel is nodig om:

Stel een slotbeleggersprofiel samen

Met andere woorden, een belangrijke fout is het verkeerd invullen van de vragenlijst en dus het verkeerde profiel. De kans hierop wordt alleen maar groter als de lijst online wordt ingevuld zonder voldoende bankevaluatie. Gaat het mis met uw beleggingen, dan gaan de bank, makelaar en adviseur eerst terug naar uw profiel. Maak een profiel aan dat bij je past en begin dan pas met beleggen.

Lees verder