Wat is microkrediet?

Microkrediet is een vorm van ontwikkelingshulp. Kleine leningen maken investeringen in ontwikkelingslanden mogelijk.

Microkrediet

Dit zijn kleine leningen die worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen die een zelfstandig bestaan ​​willen opbouwen. Meestal geldt dit voor waarden van enkele honderden euro’s. Deze mensen hoeven niet aan te kloppen bij een reguliere bank, ze hebben geen onderpand, inkomen of andere zekerheden.

Methode

Deze leningen worden meestal verstrekt aan groepen mensen. Zij zijn ook als groep verantwoordelijk voor restituties. De meeste microkredieten worden aan vrouwen verstrekt. Het is bedoeld om de emancipatie in ontwikkelingslanden te bevorderen en het blijkt dat vrouwen betrouwbaarder zijn in het terugbetalen van de lening. Bij het aanvragen van een lening wordt in eerste instantie gekeken naar de haalbaarheid van het plan. Daarnaast zijn milieu- en sociale aspecten belangrijk. Begunstigden moeten rente betalen, die kan variëren van nul tot ongeveer twintig procent.

Donatie of lening

In het verleden werden arme mensen geholpen met donaties. Het werkt goed op korte termijn, maar het is een beetje verslavend. Donaties zijn slechts tijdelijk. Als het geld opraakt, bevinden ze zich in dezelfde situatie als voor de donatie. Een leven proberen op te bouwen met microkrediet. Het zorgt niet alleen voor een beter leven voor de betrokkenen, maar ook voor het milieu. Nadat de lening is afgelost, wordt het geld weer gebruikt voor andere investeringen.

Microkredieten in Nederland

Oikocredit is een van de grootste financiers van de microfinancieringssector. Oikocredit is een particuliere organisatie in de vorm van een coöperatieve vereniging. Oikocredit financiert coöperaties en kleine en middelgrote ondernemingen in handel, landbouw, dienstverlening en productie. Er zijn twee duurzame bankinstellingen in Nederland, namelijk: Triodos Bank en ASN Bank. Bij deze banken heb je de mogelijkheid om actief deel te nemen of bij te dragen aan microkredietprojecten. Triodos spaart noord-zuid op internet. Het geld dat u op deze rekening stort, wordt belegd in ontwikkelingslanden. De ASN Bank biedt de zogenaamde vrouwenspaarrekening aan. Met deze unieke manier van sparen spaar je vijf jaar tegen 5% rente. Deze rente wordt geschonken aan Cordaid Microkrediet, dat ervoor zorgt dat de gift naar betrouwbare kredietpartnerorganisaties in ontwikkelingslanden gaat. Het geld wordt gebruikt om tegen eerlijke voorwaarden microkrediet te verstrekken aan vrouwen in ontwikkelingslanden. Na vijf jaar krijgt u uw investering terug.€