Wat is hyperinflatie?

De meeste mensen zijn bekend met de term hyperinflatie, maar wat betekent het eigenlijk? Hyperinflatie is inflatie, maar in een hoger tempo.

Om de betekenis van hyperinflatie te begrijpen, moet men eerst een duidelijk begrip hebben van wat inflatie is.

Wat is inflatie (prijsinflatie)?

Volgens Wikipedia is de letterlijke betekenis “opblazen”. Dit betekent niet de waarde van de valuta, maar het prijsniveau. Als we het over inflatie hebben, bedoelen we meestal prijsinflatie. Dit verwijst naar de stijging van het prijspeil. Inflatie betekent eigenlijk dat je door de jaren heen minder kunt kopen met je euro. Een brood kost dit jaar 2 euro. Twee jaar later blijkt de verkoopprijs te zijn gestegen naar € 2,25. Niet alle stijgingen zijn te wijten aan inflatie, maar er kunnen andere redenen zijn.

Inflatie wordt veroorzaakt doordat er meer geld in omloop is. Als dit niet wordt gecompenseerd door een toename van de economische output, wordt het beschikbare geld minder waard. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn voor een daling van de waarde van geld. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de belastingtarieven.

Wat is deflatie?

Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie. Dit is een stijging van de waarde van geld. Je kunt dus meer kopen voor je euro door de daling van het prijsniveau. Als gevolg hiervan zal de koopkracht in het algemeen toenemen. Deflatie kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door verlaging van de belastingtarieven.

Wat is hyperinflatie?

Zoals de naam al doet vermoeden, is hyperinflatie een zeer sterke vorm van inflatie. In Nederland hebben we doorgaans een inflatie van niet meer dan een paar procent per jaar. Bij hyperinflatie zullen de prijzen zeer snel stijgen. Een brood kost vandaag 2 euro en zal binnen een week oplopen tot 4 euro.

Hoe ontstaat hyperinflatie?

Betalen voor producten en diensten met geld is eigenlijk een vorm van ruilen. Je koopt iets en geeft er een euro voor terug. De ontvanger kan de euro weer besteden aan andere producten en diensten. Om met een valuta te kunnen betalen, heeft u vertrouwen in de valuta nodig. Materieel is de euro niet veel waard, maar omdat iedereen hem waarde geeft, is het een betaalmiddel. Hyperinflatie kan bijvoorbeeld optreden doordat mensen geen vertrouwen meer hebben in een valuta. Het kan ook worden veroorzaakt doordat de overheid grote hoeveelheden geld drukt die niet in verhouding staan ​​tot de economische groei van het land.

Wat zijn de effecten van hyperinflatie?

Hyperinflatie is erg belangrijk voor de economie. Opgebouwde kredieten zullen waardeloos worden en de lonen zullen praktisch achterblijven bij de stijging van de prijzen van goederen en diensten. Het vertrouwen in de valuta zal blijven afnemen en uiteindelijk zullen betalingen in de valuta niet langer worden geaccepteerd. Contante betalingen die nog steeds worden gedaan, zijn in vreemde valuta, maar de meerderheid van de bevolking van het land niet. Ondanks het feit dat mensen geld hebben, zijn ze niet meer in staat om in hun eigen onderhoud te voorzien.€