Wat is Home Equity Debt, Home Equity Reserves en Home Equity?

Wat is een home equity-lening en een home equity-marge? Wat is de waarde van het eigen vermogen? Definitie en omschrijving van de begrippen eigenwoningschuld, eigen vermogen en koopreserve en aftrekbare rente. Hoe kan de meerwaarde worden berekend? Wat zijn de kosten van het kopen en verkopen van een huis? Zijn de aankoopkosten fiscaal aftrekbaar?

Wat is een eigenwoningschuld?

Eigenwoningschuld is een (hypotheek)lening die u heeft afgesloten voor de aankoop van uw eigen woning, maar niet meer dan het totaalbedrag van:

De som van al deze kosten moet worden verminderd met:

Eigen vermogen

De
overschot
is de verkoopprijs minus de verkoopkosten minus de eigenwoningschuld. Het eigen vermogen moet worden afgetrokken van de aankoopprijs, inclusief de kosten van het kopen van uw nieuwe woning.

Bereken uw eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt als volgt berekend:

Het resultaat van deze berekening is het eigen vermogen.

Wat zijn de aanschafkosten?

Bij het bepalen van de maximale eigenwoningschuld mag u de aankoopprijs optellen bij de aankoopprijs van de eigen woning. Afhankelijk van het type woning dat u koopt, moet u rekening houden met bepaalde aankoopkosten. Aankoopkosten zijn de kosten die u maakt voor het kopen van een woning, zoals makelaarscourtage, overdrachtsbelasting en notariskosten.

Zijn de aankoopkosten aftrekbaar?

Hieronder staan ​​de eenmalige aanschafkosten:
nee
fiscaal aftrekbaar:

Wat zijn de verkoopkosten?

Verkoopkosten zijn de kosten die u maakt bij de verkoop van uw woning, zoals bemiddelingskosten.

Marge op eigen vermogen: wat is een marge op eigen vermogen?

Een eigen woningreserve ontstaat door uw woning met winst te verkopen. De reserve wordt bepaald door de verkoopopbrengst af te trekken van de eigenwoningschuld op het moment van verkoop. Het positieve saldo van de reserve koopwoningen wordt ook wel “meerwaarde” genoemd.

Verminder de reserve eigen woning

De reserve eigen woning daalt of raakt op als u een andere woning koopt, als u hypotheek aflost, als u kosten maakt om uw woning te verbeteren of te onderhouden, of als u verlies lijdt bij verkoop van uw woning (dit is een ‘negatieve eigen vermogen reserve”)€