Wat is gespreid betalen en inschrijven voor gespreid BKR

Een aankoop op afbetaling kan worden beschouwd als een vorm van krediet. De bedoeling van een aankoop op afbetaling is dat het eigendom van het artikel overgaat van de verkoper op de koper op afbetaling na volledige betaling van de termijn. Huurkoop betekent juridisch gezien dat de geldschieter een bepaald, vaak duurder en duurzamer goed voor een bepaalde tijd ter beschikking stelt aan de lener. De lener betaalt er huur voor, en wanneer alle huurbetalingen zijn gedaan na de afgesproken termijn, wordt de aankoop gesloten met de eigendomsoverdracht.

Kenmerken van huurkoop

Hieronder enkele aandachtspunten bij aankoop op afbetaling.

Borg

In kooptermijnovereenkomsten wordt in de regel rente gespecificeerd, vaak moet 25% van het overeengekomen aankoopbedrag als aanbetaling worden voldaan.

Verantwoordelijkheid

Overigens is de huurder tijdens de huurperiode verantwoordelijk voor het product, inclusief eventuele onvoorziene schade, diefstal of verlies.

Aankoop tijdens de afbetalingsperiode

Er is een alternatieve betaalmethode, waarbij de koper, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid heeft om dit product op elk moment gedurende de looptijd van de koopovereenkomst op afbetaling te kopen.

Verschil tussen afbetaling, afbetaling en lease

Huurkoop is iets anders dan huurkoop.

Gespreid kopen

Dit is een type aankoop waarbij het eigendom direct wordt overgedragen.

Huren om te kopen

Huurkoop heeft de vorm van een lease en eigendom wordt pas overgedragen nadat de laatste termijn is betaald. De termijnen worden zo berekend dat de koop of overdracht realistisch gezien aan het einde van de overeengekomen termijn zou kunnen plaatsvinden.

verhuur

Het verschil tussen huurkoop en leasing is dat huurkoop juridisch gezien bedoeld is om de eigendom van het product in kwestie na een bepaalde periode over te dragen, terwijl leasing niet voorziet in de eigendomsoverdracht vooraf. Overigens is het mogelijk om hierover afspraken te maken in de huurovereenkomst. Juridisch heeft dit contract echter een geheel andere vorm.

Voordelen van huurkoop voor de verkoper

In het kader van een huurkoop is de verkoper eigenlijk een beveiligde kredietverstrekker. Het betreffende object blijft gedurende de gehele looptijd eigendom van de verkoper. In het onwaarschijnlijke geval dat de leasekoper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, kan de leningverkoper zijn eigendomsrechten doen gelden en het item in kwestie claimen.

Voordelen van termijnen voor de koper

De koper op afbetaling heeft ook voordelen ten opzichte van andere kredietvormen. Doordat er een garantie is, kan de rentevergoeding lager zijn dan bij een conventionele lening zonder directe garantie van hetzelfde type kredietverstrekker. Daarnaast loopt de huurder geen risico dat beslag wordt gelegd op zijn eigendommen of inkomsten als hij niet meer aan zijn contractuele betalingsverplichtingen kan voldoen. De garantie van het betreffende product dient hier namelijk voor. Doordat de zaak waarop de termijnbetaling betrekking heeft ook als onderpand kan dienen, komen alleen goederen met een langere levensduur voor de termijnbetaling in aanmerking. Overigens zal de daadwerkelijk te betalen rente op een huurkoop vaak nog steeds hoger zijn dan de rente die grotere banken en kredietverstrekkers rekenen op consumptief krediet.

Toetsing BKR bij het sluiten van een koopovereenkomst op afbetaling

Aangezien de kooptermijnovereenkomst een kredietovereenkomst is, wordt bij de aanvraag de BKR toetsing uitgevoerd. Dit geldt alleen als u een betaling doet bij een instelling die aangesloten is bij het BKR. Meer over BKR-leden leest u in dit artikel over BKR-leden. Deze BKR toets geeft de geldverstrekker informatie over uw BKR registratie. Als je een BKR-code hebt, ook wel een negatieve BKR of negatieve BKR-registratie genoemd, zal een geldverstrekker minder bereid zijn om een ​​huurkoopovereenkomst met je aan te gaan. In een aantal gevallen, zeker als het gaat om zeer oude BKR-coderingen, kan de kredietverstrekker het verantwoord achten om een ​​dergelijke overeenkomst met u aan te gaan.

BKR registratie voor betaling

BKR-leden zijn verplicht om elke kredietovereenkomst die een bedrag hoger dan 500 euro dekt en langer duurt dan drie maanden aan te melden bij het BKR. Bijna elke huurkoopovereenkomst betekent dus BKR registratie! Dit zal u echter niet hinderen zolang u de termijnen betaalt zoals afgesproken. Negatieve BKR-registratie vindt alleen plaats als er sprake is van achterstallige betalingen, ook na een waarschuwing.€