Wat is een vastgoedrekening?

Zodra u bent toegelaten tot WSNP of in faillissement bent, opent de bewindvoerder of curator een boedelrekening. Wat is de betekenis van de boedelrekening en welk geld en vermogen staat er op de boedelrekening? Wat gebeurt er met het geld op de vastgoedrekening als WSNP is opgeschort? Bij een erfenis kan de executeur of notaris ook een erfenisrekening openen om de inkomsten en uitgaven uit de erfenis bij te houden.

Samenstelling van vastgoedrekening

WSNP en vastgoedaccount

Zodra u bent opgenomen in de wettelijke schuldsaneringsregeling WSNP Schuldsanering Particulieren, opent de aangestelde bewindvoerder een vastgoedrekening. Al uw inkomsten bij de start van de WSNP, alle inkomsten tijdens de WSNP, de tussentijdse erfenis en alle inkomsten uit de verkoop van de erfenis komen op de erfenisrekening. Uitzonderingen zijn als volgt:

Wat is uw eigendom?

Uw nalatenschap bestaat uit al uw goederen, inkomsten en bezittingen, behalve:

Tijdens de administratie is de beheerder verantwoordelijk. Dit betekent ook dat u de beheerder volledig op de hoogte moet stellen van uw kostbaarheden, dat u hierover geen informatie mag achterhouden en dat u tijdens het WSNP- of faillissementsproces geen persoonlijke bezittingen mag verkopen zonder toestemming van de beheerder. Als u deze regels overtreedt, wordt het proces van schuldsanering beëindigd. De bewindvoerder rapporteert primair aan de onderzoeksrechter en geeft in zijn rapporten de stand en voortgang van de boedelrekening aan.

Waarom een ​​vastgoedrekening openen?

De vastgoedrekening is in principe bedoeld om de voortgang van de herstructurering of faillissement bij te houden en faillissementen van WSNP of de failliete partijen zelf te voorkomen. Het geld op de erfenisrekening is bedoeld voor het aflossen van schulden, daarom moet de sanita zich honderd procent inspannen om zoveel mogelijk geld op de erfenisrekening te krijgen om de schuldeisers terug te betalen. Dit alles minus de losse voeten of het te laten vallen bedrag. Dit is minimaal 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Betrokken partijen mogen tussentijds geen nieuwe schulden aangaan. De administrateur vermeldt ook de erfenisrekening in zijn jaarrekening.

Property-account en WSNP-opschorting

U begint de WSNP-reis om van uw schulden af ​​te komen en met een schone lei verder te gaan. Het saldo op de nalatenschapsrekening, verminderd met eventuele bewindvoerders of bewindvoerderskosten, is bedoeld om schuldeisers tegemoet te komen of volledig af te betalen bij afsluiting en bevestiging. Zelfs als het proces vroegtijdig eindigt, is het saldo van de probate-rekening nog steeds beschikbaar om te worden verdeeld onder de schuldeisers. Het opgebouwde geld vloeit dus niet terug naar uw rekening. Ook heb je een groot nadeel dat je in dat geval de route niet met een schone lei kunt afsluiten. Zie voor meer informatie de Wet faillissement en persoonlijke schuldsanering. Ten slotte legt de bewindvoerder de eindafrekening bij de rechtbank neer.

Geen Wsnp mogelijk, niet toegestaan

U wordt niet toegelaten tot Wsnp als:

Ook dan hebben de leden van de Wsnp veel verantwoordelijkheden, waarvan de belangrijkste is dat je geen nieuwe schulden aangaat, dat je alles in het werk stelt om werk te vinden en dat je onder leiding staat van een curator.

Erfnotaris en erfenisrekening

Een erfenis kan onderdeel zijn van een boedelrekening in de Wsnp of faillissement als er tijdens de afwikkeling een erfenis beschikbaar komt. Meer in het algemeen kan een erfnotaris bij het afwikkelen van een erfenis een erfrechtrekening openen. Een boedelnotaris of executeur maakt een inventaris op en taxeert deze vervolgens op waarde. De erfenisrekening kan dan worden gebruikt om bepaalde betalingen en verplichtingen die voortvloeien uit de erfenis op een transparante manier af te wikkelen.

Lees verder