Wat is een vastgoed-cv?

Een vastgoed-cv kan zeer winstgevend zijn als de vastgoedmarkt het goed doet. De Autoriteit Financiële Markten AFM was eerder zeer kritisch over de vastgoedmarkt, vastgoed BV’s en meervoudige maatschappen. Het is belangrijk dat u de aannames van de vastgoedonderneming altijd goed controleert en vergelijkt met uw eigen vastgoedvoorkeuren. Als je het goed doet, kun je veel geld verdienen met een cv voor onroerend goed. Doe op het juiste moment mee met uw vastgoed-cv.

Vastgoed CV en AFM

In het kort noemt de AFM de volgende punten voor vastgoed-cv’s. Punten die verbeterd kunnen worden:

Conclusies van de vervolg CV vastgoed

De belangrijkste conclusies zijn als volgt:

  1. De informatie die aan beleggers wordt verstrekt, is meestal onvoldoende om hen in staat te stellen een weloverwogen investeringsbeslissing te nemen. Hoewel er geen grote overtredingen van wet- en regelgeving zijn geconstateerd, zijn er wel enkele ongewenste situaties geconstateerd.
  2. Uit dit onderzoek komen geen feitelijke bevindingen naar voren die wijzen op significante integriteitsrisico’s in deze branche. Het is belangrijk op te merken dat de toezichtinstrumenten van de AFM niet voldoende zijn om diepgaand onderzoek te doen naar bijvoorbeeld ABC-structuren of bepaalde andere situaties waarin de belangen van beleggers kunnen worden geschaad.

Transparantie van onroerend goed

De AFM is van mening dat er nog flink wat te verbeteren valt, vooral op het gebied van transparantie. Daarnaast zijn er vrijwel geen echt onafhankelijke analisten die structureel commentaar geven op deze markt.

Zelfregulering Vastgoed

Tot nu toe is nadrukkelijk gekozen voor zelfregulering. Temeer omdat daarmee de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende markt daar komt te liggen. Een bijkomend argument is dat de juridische instrumenten waarover de AFM beschikt nog relatief beperkt zijn. De AFM constateert dat de markt in beweging komt om haar rol te blijven vervullen. Zo heeft de markt zelf twee monitoringfondsen in het leven geroepen, namelijk de Stichting Transparantie Vastgoedfondsen, STV, en de Vereniging van Vastgoedfondsen, VVF. Daarnaast is voor de vraagzijde van de markt een belangenbehartiger van de consumentenmarkt, Vereniging Vastgoed Participanten, VVP ingesteld.

Slot

Dit zijn goede initiatieven die zowel vraag als aanbod zeker zullen ten goede komen. Er is echter nog werk aan de winkel, zo blijkt. Volg niet blindelings de brochure, maar doe ook een gevoeligheidsanalyse, bereken zelf uw rendement op vastgoed CV.

Lees verder