Wat is een scheidingsakte?

De notariële akte van splitsing wordt opgemaakt door een notaris in geval van echtscheiding of erfenis. Maar wat regelt het? Bij echtscheiding regelt de echtscheidingsakte in ieder geval de overgang van de echtelijke woning. Bij een nalatenschap of erfenis kan deze splitsingsakte veel meer inhouden dan alleen onroerend goed. Een akte van scheiding is niet hetzelfde als een echtscheidingsconvenant. Een akte van scheiding is vereist als een woning wordt gesplitst of als onderdelen van een bedrijf worden overgedragen.

Wat is een scheidingsakte?

In de akte van verdeling wordt de verdeling vastgelegd in geval van echtscheiding of erfenis. Bij echtscheiding wordt de akte van verdeling ondertekend door de voormalige partners en overhandigd aan de notaris. Wanneer de nalatenschap wordt geopend, ondertekenen de erfgenamen het. Met deze handtekening bij de notaris wordt officieel vastgesteld wie wat krijgt.

Akte van scheiding en echtscheiding

Wanneer een huwelijk of samenwonen eindigt, wordt het ook tijd om na te denken over de verdeling van de gemeenschap van goederen. Als er geen woning van mede-eigenaar is en er alleen roerende zaken zijn, hoeft de akte van scheiding niet door een notaris te worden opgemaakt. Het echtscheidingsconvenant zal echter nog moeten worden opgesteld, zeker als er kinderen zijn. Zodra er sprake is van een woning van een mede-eigenaar die verdeeld dient te worden, is een scheidingsakte verplicht. Deze akte wordt opgemaakt door een notaris en vervolgens ingeschreven in het kadaster. Besluit u de woning niet te splitsen en elkaar niet uit te kopen, maar wilt u de woning wel samen verkopen, dan is een akte van scheiding niet nodig. Deze akte is ook optioneel als u beiden de woning houdt. Beiden zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de woning en de financiering ervan totdat de woning is verkocht.

Eigen huis? Dan is een echtscheidingsconvenant niet voldoende

Het echtscheidingsconvenant bevat veel afspraken, maar regelt niet wettelijk de overdracht van het andere deel van de woning en overdracht aan de partner. De noodzaak van overdracht kan ontstaan ​​als:

De notaris regelt dit voor u. Als aflossing verschuldigd is omdat er een overwaarde is, wordt dit ook vastgelegd in de uitkeringsakte. Met de conceptakte in de hand kunt u ook kwijtschelding van hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen bij de hypotheekverstrekker aan uw ex-partner. Dit alles is niet nodig als u de woning samen verkoopt of als u een geheel nieuwe hypotheek op de woning afsluit.

Waarom akte van verdeling door erfenis of erfenis?

De verdeling van de erfenis kan op veel punten onderhands geregeld worden, het is niet nodig om naar een notaris te gaan. Na de akte van erfrecht moet je er hoogstens nog naar toe. Het is echter goed mogelijk dat de erfgenamen ook de splitsing liever notarieel willen laten vastleggen om later problemen te voorkomen. Het officiële document registreert de verspreiding en kan niet worden teruggedraaid. In een aantal gevallen is ook een scheidingsakte verplicht:

Akte van scheiding via de notaris, verplicht of niet?

Als er eenmaal sprake is van onroerend goed, zal er in de meeste gevallen een akte van verdeling moeten worden opgemaakt bij een echtscheiding of erfenis die de splitsing regelt. Bij een erfenis moet de akte worden opgemaakt door een notaris, ook als er een minderjarig kind in het spel is, een erfgenaam onder curatele staat of een testament heeft overleefd. De daad van verminking is vaak niet goedkoop. Check daarom de tarieven van meerdere notarissen voordat je het notariskantoor binnenstapt.€