Wat is een persoonlijke lening?

In economisch slechte tijden worden onderhandse leningen meer afgesloten. Deze vorm van lenen heeft voordelen, maar ook flinke nadelen.

Meestal neem je een lening bij de bank. De bank gaat een overeenkomst met u aan, waarin bepaalde voorwaarden staan. U moet elke maand aan uw verplichtingen voldoen door rente en hoofdsom te betalen. Banken verstrekken leningen als hun hoofdtaak, dus het proces zit goed in elkaar. Er komen geen discussiepunten in het opgestelde contract. Ook buiten financiële instellingen kunt u een lening afsluiten in de vorm van een onderhandse lening.

Wat is een persoonlijke lening?

Het is een lening, maar niet aan financiële instellingen die reguliere leningen verstrekken. Met een persoonlijke lening leen je een bedrag van familie en vrienden. Dit kan uit de gratie zijn of om rente te besparen, maar het kan ook uit noodzaak zijn. Indien het om bepaalde redenen niet meer mogelijk is om contact op te nemen met de bank, dient gezocht te worden naar andere vormen van financiering.

Voordelen van een onderhandse lening?

Een voordeel voor de kredietnemer kan zijn dat er doorgaans een lagere rente wordt bedongen dan bij banken. Bovendien heeft de kredietnemer het voordeel dat hij gunstige terugbetalingsregelingen kan bedingen. Een geldschieter heeft het voordeel dat het geld waarschijnlijk een hogere rente oplevert dan een spaarrekening. Een bijkomend voordeel voor de geldverstrekker is dat het belasten van spaargeld kan leiden tot besparingen. De hoogte van het kapitaal wordt jaarlijks op 1 januari vastgesteld. Een deel van het geld wordt geleend en er hoeft dus geen belasting over te worden betaald.

Nadelen van een onderhandse lening?

Er zijn voordelen, maar er zijn ook grote nadelen van een persoonlijke lening. In het bijzonder neemt de kredietverstrekker risico’s die moeilijk in te schatten zijn. Vroeger werd er teveel uitgegeven, anders was er nu geen onderhandse lening nodig. Kan de kredietnemer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen? Ook kan een lening de onderlinge verhoudingen verslechteren. Bij een persoonlijke lening kan het al snel een discussie worden over hoe beide partijen van plan zijn.

Maak afspraken op schrift

Het is belangrijk om de afgesloten contracten schriftelijk vast te leggen. Het is niet voldoende om het bedrag en de rente in het contract te specificeren. Om latere discussies te voorkomen, is het verstandig om contracten duidelijk en uitgebreid op papier te schrijven. Wanneer is rente verschuldigd? Wanneer moet er betaald worden?

Op internet vindt u standaardcontracten die u naar eigen inzicht kunt personaliseren. Bij het gebruik van dergelijke standaardcontracten dient u zich aan de richtlijnen te houden.

Houd je aan je contracten

Dan is het heel belangrijk om de gemaakte afspraken na te komen. In de eerste maanden na het afsluiten van een persoonlijke lening lopen de betalingen vaak nog goed. Na verloop van tijd neemt de dankbaarheid van de lener af en kan de lener meer geneigd zijn om achter te houden of te laat te betalen. De geldverstrekker moet direct actie ondernemen om verdere escalatie te voorkomen.€