Wat is een loonbeslag?

Bij financiële problemen bestaat de mogelijkheid om het salaris terug te betalen van de werkgever van de debiteur. Hij ontvangt het salaris dus niet meer zelf, maar wordt overgemaakt aan de deurwaarder.

Gerechtsdeurwaarders hebben de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat schuldeisers daadwerkelijk krediet krijgen. De meeste consumenten met schulden proberen deze zo snel mogelijk af te lossen. Anderen kunnen of willen hun schulden niet betalen. Een gerechtsdeurwaarder legt een loonbeslag op om te voorkomen dat inkomsten worden besteed aan andere dingen dan het aflossen van schulden. Loonbeslag kan zowel op loon als op uitkeringen worden opgelegd.

Wat is een loonbeslag?

Zodra de schuldenaar zijn betalingsverplichtingen aan schuldeisers niet meer nakomt, kan een loonbeslag worden opgelegd. Na afgifte van een loonbeslag is de werkgever verplicht het inkomen af ​​te dragen aan de deurwaarder, niet aan de werknemer. Er zijn twee soorten loonbeslag, namelijk: wintertuinbeslag of onvrijwillig beslag. De rechter heeft al een uitspraak gedaan in het geval van executoriale aanhouding en de officiële beslissing van de rechter in de pre-arrestatiezaak moet nog worden gevolgd.

Wijze van organisatie van loonbeslag

De deurwaarder kan bij de schuldenaar navragen wie zijn werkgever is. Als hij er op deze manier niet achter komt, kan de gerechtsdeurwaarder het UWV vragen wie de werkgever is. De deurwaarder legt executoriaal beslag of conservatoir beslag. De gerechtsdeurwaarder of de Belastingdienst zal de werkgever informeren over de te nemen maatregelen. Dan is de werkgever verplicht hieraan mee te werken. De werkgever moet aan de gerechtsdeurwaarder doorgeven op welke delen van het inkomen de werknemer recht heeft. Alle componenten worden meegenomen in de salarisberekening, inclusief dertiende maand en vakantiegeld. Onkostenvergoedingen zijn niet inbegrepen in het loonbeslag. Als de werkgever de werknemer toch een salaris betaalt in plaats van de deurwaarder, is hij zelfs strafbaar.

Voet zonder opzetstuk

De werknemer moet een besteedbaar inkomen hebben om verdere schulden te voorkomen. Een werknemer op wie een loonbeslag rust, heeft recht op een non-deprivatietarief. Dit is het minimumbedrag dat hij elke maand zou moeten ontvangen. De hoogte van dit bedrag is onder meer afhankelijk van vaste lasten, burgerlijke staat en het inkomen van de partner.

Loonbeslag bij niet betalen alimentatie

Alimentatieverplichtingen worden steeds vaker niet of slecht nagekomen. Het Landelijk Bureau Incasso Ondersteuning (LBIO) kan u helpen bij het innen van kinderbijslag. Ze hebben de mogelijkheid om de ex-partner te dwingen zijn verplichtingen jegens de ex na te komen. Dit kunnen ze ook doen door salarissen te betalen.

Werkgever en loonbeslag

Een salarislast kan de toekomstige loopbaan bij de betreffende werkgever aanzienlijk beïnvloeden. Het is niet wenselijk dat een werkgever werknemers in dienst neemt die grote problemen hebben in hun privésituatie. Deze werknemers kunnen zich vaak niet concentreren op het werk en worden vaker ziek door stress. Als een werknemer nog een tijdelijk contract heeft op het moment dat een loonbeslag wordt ingevoerd, zal hij minder snel zijn contract verlengen.€