Wat is een lineaire hypotheek?

Een lineaire hypotheek is een eenvoudige hypotheek die voorziet in volledige aflossing van de hypotheek, maar de garantsteller kost geld.

Hypotheekadvies is vaak gericht op het maximaliseren van de belastingaftrek. Hierdoor is de lineaire hypotheek de afgelopen jaren nauwelijks meegenomen in het advies. Deze hypotheekvorm heeft voordelen, maar ook nadelen. Een lineaire hypotheek is de beste hypotheek in een tijd van dalende huizenprijzen.

Wat is een lineaire hypotheek?

Bij het afsluiten van een lineaire hypotheek bestaat de vaste last uit een overlijdensrisicoverzekering met een afnemend verzekerd bedrag. De hoogte van de dekking is afhankelijk van de hoogte van de resterende schuld. Daarnaast is er uiteraard hypotheekrente te betalen over de uitstaande schuld. Bij deze hypotheekvorm wordt er geen kapitaal opgebouwd in een verzekering of op een bankspaarrekening, maar wordt er maandelijks een bepaald bedrag afgelost. Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt er maandelijks een bepaald bedrag afgelost.

Rekenvoorbeeld lineaire hypotheek met een hypotheekschuld van € 300.000

Meestal wordt een hypotheek voor 30 jaar afgesloten. Voor berekeningen gaan we uit van een hypotheekrente van 5 procent. Een 35-jarige man koopt een huis en heeft €300.000 nodig, inclusief meegefinancierde kosten.

overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering kost hem
€15
per maand voor de gehele looptijd. Het verzekerde bedrag neemt elk jaar af op basis van de vermindering van de schuld. Geleidelijk aan zakt het bedrag naar nul als de hypotheek na dertig jaar is afgelost.

Terugbetaling binnen de termijn

De hypotheekschuld wordt maandelijks afgelost. De hypotheekschuld wordt gespreid over de looptijd. Na dertig jaar moet de hele hypotheekschuld worden afgelost. Aflossing dient per maand te worden betaald: € 300.000 / 360 maanden =
833,33 euro
.

Hypotheekrente

In de eerste maand moet hij hypotheekrente betalen: € 300.000 x 5 procent = € 15.000 / 12 =
1250 euro
per maand. Als de gehele hypotheekschuld op een eigen woning staat, is dat bedrag fiscaal aftrekbaar. Over de looptijd neemt het bedrag aan hypotheekrente af door de afbouw van de hypotheekschuld.

Totale hypotheeklasten in de eerste maand

De totale kosten zijn in de eerste maand het hoogst, omdat nu de hypotheekrente over het gehele hypotheekbedrag (300.000 euro) betaald moet worden. Totale kosten: €15 + €833.33+ €1250 =
2098,33 euro
.

Totale hypotheeklasten na vijf jaar

Na vijf jaar is nu een deel van de hypotheekschuld afgelost, namelijk: € 833,33 x 12×5 = € 50.000 (afgerond naar boven). De restitutie heeft geen invloed op het premiebedrag van de overlijdensrisicoverzekering en de maandelijkse aflossing. Nu is de hypotheekrente verschuldigd: € 300.000 – € 50.000 = € 250.000 x 5 procent =
1041,67 euro
. De totale maandelijkse bruto kosten zijn dus:
1890 euro
.

Lineaire hypotheek, een dure hypotheekvorm met grote voordelen

Het nadeel van deze hypotheekvorm is ook een voordeel. De hypotheekschuld moet bij aanvang worden afgelost. Door af te lossen tijdens de looptijd wordt het maandbedrag geleidelijk verlaagd. Hierdoor bent u beter bestand tegen dalende huizenprijzen. Ook bent u beter beschermd tegen de gevaren van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Het nadeel van een lineaire hypotheek is dat u niet optimaal gebruik kunt maken van de hypotheekrenteaftrekregeling.