Wat is een gegarandeerd dagloon?

Bij het aanvaarden van een nieuwe baan op basis van een WW-uitkering kan het voorkomen dat u na het einde van de tijdelijke functie minder WW-rechten heeft. Een gegarandeerd dagloon kan voorkomen dat je wordt bestraft als je voor minder inhuurt.

U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering nadat u onvrijwillig werkloos bent geworden. Langwerkende werknemers krijgen langer een WW-uitkering dan kortwerkende werknemers. In de praktijk hebben werknemers die zijn ontslagen uit een langdurig dienstverband moeite met het vinden van werk met een vergelijkbaar inkomen.

Een daling van het inkomen

Tijdens de eerste twee maanden van de WW-periode ontvangt u als werknemer 75 procent van uw laatstverdiende salaris (tot het maximale dagloon). Tijdens de resterende WW-uitkering heeft 70 procent van het laatst verdiende salaris recht. Dan moet je op zoek naar een nieuwe baan. Het moet een baan zijn die past bij je opleiding en ervaring. Het is alleen nodig om weer een vergelijkbaar inkomen te krijgen. Zodra u als werknemer werkloos wordt, moet u er rekening mee houden dat u wellicht geen nieuwe baan kunt vinden met een vergelijkbaar inkomen. Dit geldt met name voor werknemers die zijn ontslagen bij een bedrijf dat een goede cao heeft of heeft gehad. Het salaris is in de loop der jaren flink gestegen, maar van de nieuwe werkgever mag je zo’n salaris niet verwachten.

Een baan nemen met een lager inkomen

Als u een baan met een lager inkomen aanneemt, krijgt u niet altijd een WW-uitkering. In het eerste jaar dat u de uitkering ontvangt, wordt alleen rekening gehouden met het aantal gewerkte uren. Ontvangt u een WW-uitkering op basis van een 36-urige werkweek en weer aan het werk voor 20 uur? Daarna loopt de uitkering 16 uur door. Het maakt niet uit hoeveel je verdient in die 20 uur. Verdien je een hoog uurloon, dan krijg je nog 16 uur een uitkering. Stel dat u een tijdelijke functie met een lager inkomen aanneemt, dan kost het u geld ten opzichte van uw recht op een uitkering.

Weer werkloos na tijdelijke aanstelling

Nadat u weer zes maanden heeft gewerkt, wordt de WW-uitkering berekend op basis van uw nieuwe inkomen. U heeft bijvoorbeeld recht op een WW-uitkering op basis van een voltijdsalaris van € 3.000. Je aanvaardt een tijdelijke functie met een salaris van 2.500 euro voor een jaar. Zodra de tijdelijke functie eindigt, ontvang je een WW-uitkering van € 1.750,- in plaats van € 2.100 waar je recht op had voordat je de tijdelijke functie aanvaardde. Het werd als ongewenst beschouwd. Het gewaarborgd dagloon voorkomt kansarme werknemers die een lager betaalde functie hebben bekleed.

Het garantiedagloon gaat over de oude rechten

U kunt onder bepaalde omstandigheden recht hebben op een gegarandeerd dagloon. Dit betekent dat als u weer werkloos wordt, de WW-uitkering wordt berekend op basis van uw eerdere verdiensten bij uw vorige werkgever. Deze garantie is bedoeld om te voorkomen dat werklozen tijdelijke arbeid met een lager inkomen aanvaarden. De volgende voorwaarden worden gesteld: