Wat is een eethypotheek?

In een eigen woning wordt waarde opgebouwd door aflossing en eventuele woningwaardering. Huiseigenaren kunnen uiteindelijk hun huis verkopen en het eigen vermogen verzilveren, maar ze kunnen ook een deel van de waarde van het huis verzilveren met een hypotheek.

Huiseigenaren hebben hun huis gekocht voor het woongenot. Een extra gedachte was om rijkdom naar het huis te brengen. Het eigen vermogen wordt opgebouwd door de hypotheek af te lossen en de verkoopwaarde te verhogen. Ook huizenprijzen kunnen snel dalen, maar kijkend naar de lange termijn is het kopen van een huis een goede investering.

Vroeger kon een deel van de waarde van het huis worden afgeschreven door het huis te verhypothekeren. Banken waren bereid eigenaren een voorschot te geven op hun eigen vermogen tot een bepaalde waarde van het huis. Banken namen daarbij nauwelijks risico, omdat het huis meer waard was dan het totale bedrag aan hypotheken.

Wat is een eethypotheek?

Meestal wordt er een hypotheek afgesloten om een ​​huis te kopen. De hypotheek kan echter ook worden vastgelegd in de vorm van een horecahypotheek. In dat geval geeft de bank de huiseigenaren een bedrag om hun inkomen aan te vullen. Het geld zal niet worden gebruikt om te investeren in een huis, maar het geld zal worden gebruikt voor consumptie.

Het geld van de hypotheek is gratis te gebruiken

Het geld dat de bank geeft in de vorm van een hypotheek is gratis te gebruiken. De lening wordt gegeven alsof met het huis als onderpand. Het bedrag kan voor een bepaalde periode worden gebruikt om het inkomen aan te vullen, de bestemming van het geld is vrij. De resulterende hypotheeklasten kunnen ook worden meegefinancierd met overwaarde. Zo zijn er geen extra kosten door de extra hypotheek.

Is hypotheekrenteaftrek op een hypothecaire lening aftrekbaar?

Nee, het geld wordt niet gebruikt voor verbouwingen of verbeteringen aan de woning, dus hypotheekrenteaftrek is niet aftrekbaar. Hierdoor zijn de bruto hypotheeklasten gelijk aan de netto hypotheeklasten.

Waarom een ​​voedselhypotheek nemen?

Huiseigenaren met een hoge overwaarde kunnen pas profiteren van dit opgebouwde eigen vermogen bij verkoop van de woning. In het geval dat de woning niet voor verkoop bestemd is, blijft de overwaarde in de woning. Na het overlijden van de eigenaren van het huis wordt het huis een landgoed en zullen de nabestaanden het huis verkopen. Eigenaren kunnen nog profiteren van het opgebouwde eigen vermogen door een hypotheek op de woning af te sluiten.

Geen hypotheeklasten meer vanwege Gedragscode Hypotheek

Sinds augustus 2011 zijn er strengere eisen gesteld aan het veiligstellen van hypotheken. Dit was nodig om bijvoorbeeld overkreditering op basis van inkomen te voorkomen. Een voedselhypotheek werd vroeger gebruikt om het inkomen aan te vullen. Als gevolg van de Gedragscode komt het in de praktijk vaak voor dat leningen eerst op inkomen worden getoetst. Hierdoor zal het toegekende bedrag vaak laag zijn. Dit ondanks het feit dat de woning een grote overwaarde heeft.€