Wat is een codicil van een testament?

Een codicil is niet zomaar iets medisch zoals een donorcodicil. Voor een deel van uw vermogen in de vorm van goederen en geld kunt u ook zonder notaris thuis een codicil opmaken. Een codicil is veel goedkoper dan een testament omdat er geen notariskosten zijn. Het codicil moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een codicil is volledig rechtsgeldig volgens het erfrecht en moet worden gevolgd. Met een codicil regelt u minder over uw vermogen en erfenis dan met een ruim testament. Geldzaken en bezittingen zijn bijvoorbeeld uitgesloten.

Een codicil opstellen, voorbeeld

Een codicil als testament

Een testament kan veel meer regelen dan een codicil. Maar het codicil heeft als grote voordeel dat je er niet voor naar de notaris hoeft, maar het zelf thuis kunt voorbereiden. Een codicil moet aan een aantal eisen voldoen. Het moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn met uw handtekening. Als het codicil uit meerdere pagina’s bestaat, kunt u het beste elke pagina afzonderlijk paraferen of ondertekenen. Een getypt of getypt codicil is dus niet rechtsgeldig.

Nog steeds een testament in plaats van een codicil

Het testament moet worden ingeschreven in het register bij een notaris en een notaris. Dit betekent ook dat het testament niet zo snel wordt gewijzigd: u moet naar de notaris en betaalt meestal een aardig bedrag voor een nieuw testament. Het voordeel van deze procedure van inschrijving bij het Centraal Testamentenregister (CTR) is dat het testament niet snel verloren gaat, wat het lot zou kunnen zijn van het door u geschreven codicil.

Wat kun je onderhandelen met een codicil?

Zaken die u wettelijk kunt afspreken met een codicil zijn:

Geldzaken kunnen daarom niet met een codicil worden geregeld, maar moeten met een testament worden geregeld.

Het codicil intrekken in 2022

Een codicil kan worden ingetrokken door een nieuw opvolgend codicil te maken. U herroept en vernietigt hierbij het eerdere codicil en de daarin vervatte besluiten.

Een voorbeeld van een codicil

Een handgeschreven codicil kan er als volgt uitzien:

CODICIL

Ondergetekende (naam, voornamen, beroep, woonplaats, adres, geboorteplaats, geboortedatum) verklaart het volgende.
Ik wens zonder rechten en vergoedingen:

  1. (…) wie woont (…) in mijn (…)
  2. (…) wie woont (…) in mijn (…)
  3. (…) wie woont (…) in mijn (…)

Dus handgeschreven, gedateerd en gesigneerd.

Tijd…….. (plaats) ….. (dag) ……. 22.. (jaar)

Je doet het handmatig.

Tekortkomingen van het codicil

Enkele nadelen van het codicil zijn:

Opvolging of codicil, diff

Je kunt ook via een legaat iets aan iemand nalaten, maar als de legataris voortijdig overlijdt, wordt het legaat waardeloos. Het legaat loopt via een notaris. Codicil is zo handig en veel goedkoper. Zorg ervoor dat je in het codicil ook beschrijft wat je iemand wilt achterlaten, zodat niet duidelijk is welke ring of armband je bedoelt.

donor codicil

Een bijzondere vorm van codicil is een donorcodicil waarin u toestemming geeft voor transplantatie van organen of weefsels na uw overlijden. Het donorcodicil wordt in ons land centraal geregistreerd in het Donorregister. Sinds 1 januari 2020 vindt er actieve donorregistratie plaats (zeg je geen nee, zeg dan ja). Nee of ja kan ook als testament worden gedragen, pas vanaf de zomer van 2021 staat iedereen van 18 jaar en ouder in het Donorregister. (Voorlopig) is het belangrijk om je partner en familie hiervan op de hoogte te stellen. Uw handgeschreven donorcodicil is mogelijk niet te vinden wanneer u het nodig heeft.

levende wil

U maakt een levenstestament om tijdens uw leven van alles te regelen. Zo regel je wat er op je oude dag moet gebeuren en wie dat voor je moet doen. Zie het bijgevoegde artikel over levenstestamenten voor meer informatie.

Slot

Als u wilt dat uw codicil wordt uitgevoerd en dus niet wordt vergeten, moet u uw begunstigden en erfgenamen vooraf op de hoogte stellen van uw wensen. Onthoud dat een codicil de wettigheid van een testament heeft. Wil je meer organiseren over
uw erfenis en legaat
dan kunt u het testament het beste bij een notaris opmaken. Een codicil kan als bijlage worden toegevoegd. Doet u niets, dan wordt de erfenis verdeeld volgens het erfrecht.
Zorg voor een goede afwikkeling van uw nalatenschap, zodat uw nalatenschap goed wordt geregeld.

Lees verder