Wat is een broodstichting?

Door de hoge kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zoeken zzp’ers naar goedkopere alternatieven. Stichting Brood kan een oplossing bieden.

Voor kleine en beginnende ondernemers kan het risico op arbeidsongeschiktheid een onverzekerbaar risico zijn. Ondernemers met een oudere leeftijd of een relatief gevaarlijk beroep kunnen al snel een maandpremie van 500 euro of meer betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast willen ondernemers niet meer afhankelijk zijn van de grillen van verzekeraars. Zonder duidelijk aantoonbare redenen kunnen zij aan het einde van het contract of tussentijds een forse premieverhoging doorvoeren met behulp van de zogenaamde “en bloc”-clausule.

Ondernemers creëren steeds vaker fondsen die het risico op arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk kunnen opvangen. Deze fondsen worden broodfondsen genoemd.

Waar hangt de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering van af?

Het hoogste bedrag van de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt bepaald door het verzekerde bedrag bij arbeidsongeschiktheid, de leeftijd van de verzekerde, de gezondheidstoestand van de verzekerde en de mate van arbeidsongeschiktheid van waaruit wordt uitgekeerd. buiten. De premie wordt hoog gevonden, maar op basis van de dekking is het niet verwonderlijk dat de premie hoog is. De verzekeraar neemt het risico dat de jaarlijkse uitkering zal moeten plaatsvinden tot de einddatum van de polis of tot eerder overlijden.

Als de hoge kosten niet opgebracht kunnen worden of de ondernemer het geld er niet voor heeft, kan er gekozen worden voor een broodfonds. Dit fonds biedt geen dekking zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar voor een klein bedrag kan de uitkering toch voor een bepaalde tijd “verzekerd” worden.

Wanneer broodbouillon kiezen?

Het Broodfonds moet gezien worden als een tijdelijk vangnet. Als het inkomen wegvalt, wordt voor een bepaalde periode een basisbijdrage uit het broodfonds verstrekt. Deze betalingen worden geïnd door andere leden van het broodfonds. De maandelijkse kosten van een broodfonds zijn niet te vergelijken met een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar de dekking ook niet. Deze voordelige oplossing is gekozen om iets te regelen tegen arbeidsongeschiktheid met lage maandlasten.

De werkwijze van het broodfonds

Een broodfonds is te vergelijken met een coöperatie. Samen wordt er geld ingezameld zodat bij ziekte van een lid een donatie kan worden gedaan. Elke deelnemer stort geld op zijn broodfondsrekening. Donaties en kosten worden van de rekening afgeschreven, maar het rekeningsaldo blijft eigendom van het lid. De broodfondsgroep heeft minimaal twintig leden. Om ervoor te zorgen dat de groep robuust genoeg wordt om de belasting te weerstaan, moet de groep uitgroeien tot veertig leden. Bij ziekte wordt een uitkering uitgekeerd. Deelnemers moeten elkaar kunnen vertrouwen, want ziekte is moeilijk te beheersen en te definiëren.

Voorwaarden voor deelname

Alleen zelfstandige ondernemers die minimaal een jaar actief zijn en die hun hoofdinkomen uit zelfstandig ondernemerschap halen, kunnen hieraan deelnemen.

Hoeveel kost deelname aan het broodfonds?

Deelnemers komen in onderling overleg het bedrag en de voorwaarden van de aanbetaling overeen. U kunt verschillende aftrekvoorwaarden kiezen. De maandelijkse storting op de rekening varieert van €45 tot €90 per maand. Natuurlijk maakt het fonds zelf ook kosten. Bij inschrijving betaalt het lid een eenmalig bedrag van 275 euro en daarna een maandelijkse bijdrage van 10 euro.€