Wat is een blokhypotheek?

In februari 2013 werd de naam Blokhypotheek geboren. De bouw van de hypotheek is vernoemd naar minister Blok. De titel verwijst naar de plannen van de Housing Deal om de woningmarkt te herstellen.

Per 1 januari 2013 zijn er nog twee soorten hypotheken toegestaan, namelijk de annuïtaire hypotheek en de lineaire hypotheek. Hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten, worden gehonoreerd en hoeven niet te worden gewijzigd. Andere hypotheekvormen zijn nog wel mogelijk, maar dan kunt u geen aanspraak maken op de hypotheekrenteaftrek.

De huizenmarkt stortte volledig in

Door een combinatie van restricties op de hypotheekrenteaftrek, vertrouwen in de woningmarkt, een krappe opstelling van banken en overheidsmaatregelen is het aantal verkochte woningen in januari 2013 fors gedaald. In januari 2013 zijn er bijna 64% minder woningen verkocht dan in december 2012. Politici moesten er iets aan doen, maar het mocht de schatkist niet kosten. Er zit een constructie in het wooncontract die vooral voor beginners de kosten zal drukken, zo wordt de politiek verteld. De toeslag blijkt niet officieel te zijn berekend.

Wat is een blokhypotheek?

De minister van Volkshuisvesting heeft in het Appartementsakkoord een complexe constructie voorgesteld. Nieuwe hypotheken zijn nog steeds nodig om de hypotheek binnen dertig jaar volledig af te lossen, in ieder geval annuïtair. Naast een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek kan een aflossingsvrije tweede hypotheek worden afgesloten. Elke maand wordt de eerste hypotheek afgelost. De maandelijkse kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door de betaling van de tweede hypotheek om de maandelijkse kosten draaglijker te maken.

De tweede hypotheek met rente is niet hoger dan 50% van de waarde van de woning. De hypotheekrente over het aflossingsvrije gedeelte is niet aftrekbaar van het inkomen. Een aflossingsvrij deel kan niet worden opgenomen onder NHG en de hypotheekrente op dat deel mag niet lager zijn dan de hypotheekrente op een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek.

Een ingewikkeld en onjuist alternatief

Vanaf 1 januari leek het afsluiten van een hypotheek makkelijk, maar duurder. Er moet maandelijks een bedrag worden geïncasseerd om af te lossen zodat er op de einddatum geen hypotheekschuld is. Een blokhypotheek zorgt voor een complexe structuur waarbij de resterende schuld op de afsluitdatum blijft staan. Aanvankelijk werden hypotheekregels ook zo streng om gezinnen te beschermen tegen aflossingsvrije hypotheken. Deze gedachtegang heeft de politiek waarschijnlijk weer helemaal overboord gegooid. Tot 2013 was het ook mogelijk om maximaal 50% te financieren met een aflossingsvrije hypotheek.

Politici doen mislukte pogingen om de huizenmarkt te redden

Tussen 2008 en 2012 daalden de huizenprijzen met 15% tot 20%. In 2012 werd vanuit Europa de noodzaak opgelegd om strenge kortingen door te voeren, waardoor de politiek niet om de regulering van de renteaftrek voor te dure hypotheken heen heeft kunnen slaan. Het was al bekend dat deze maatregelen verdere schade aan de woningmarkt zouden kunnen toebrengen. Een volledige afschaffing van de regeling was niet mogelijk. Besloten is om de limiet vooral voor starters in te stellen. Voor nieuwe afgesloten hypotheken gelden strengere regels.

Een blokhypotheek is niet de officiële benaming voor een hypotheekvorm of hypotheekvorm. Aangezien de heer Stef Block de minister van Volkshuisvesting was toen hij de plannen onthulde, hebben de media de naam bedacht.€