Wat is een beurs?

De term beleggen op de aandelenmarkt wordt vaak genoemd in financieel nieuws. De officiële term voor een beurs is eigenlijk een beurs, maar wordt vaak een beurs genoemd. Wat is precies een beurs? En hoe is deze uitwisseling eigenlijk tot stand gekomen?

Beurs:

De betekenis van beurs is: een organisatie die de handel in effecten mogelijk maakt. Effecten is de verzamelnaam voor rechten die verhandelbaar zijn en een bepaalde financiële waarde vertegenwoordigen. De term effecten omvat aandelen, obligaties, opties en termijncontracten. Nieuwe effecten kunnen worden uitgegeven via een effectenbeurs. Aandelen kunnen niet alleen fysiek maar ook digitaal worden verhandeld. Dankzij de komst van internet is het nu mogelijk om digitaal te beleggen op de aandelenmarkt.

Hoe is de beurs ontstaan?

De beurs is een eeuwenoud fenomeen. Zo werden in de oudheid kredieten verhandeld en ook bepaalde instrumenten, zoals termijncontracten. In het 11e-eeuwse Frankrijk waren er effectenmakelaars die namens geldschieters landbouwleningen controleerden en reguleerden. Deze makelaars handelen ook in schulden en kunnen daarom prime brokers worden genoemd. De term makelaar verwijst naar een tussenpersoon tussen de koper en verkoper van effecten. In deze periode was er echter nog geen centraal handelsplatform voor effecten.

Aan het ontbreken van een centrale ligging kwam in de dertiende eeuw een einde. In Brugge vond toen de handel in landbouwkredieten plaats. Het vond plaats in de herberg ter Buerse in Brugge, waar kooplieden en bankiers samenkwamen om handel te drijven. Het pension was van de familie van der Buerse en dit was de eerste keer dat er een centrale ontmoetingsplaats was voor krediettransacties. De huidige term beurs is afgeleid van dit hotel. De term beurs is overgenomen in verschillende andere talen, zoals Duitse Börse, Engelse Beurs, Italiaanse Borsa, Zweedse Börs en Franse Beurs.

In 1309 werd besloten om van de bijeenkomst in de kroeg een instelling te maken. Deze handelsbijeenkomsten in de herberg werden voortaan Beurs van Brugge genoemd. Andere steden zoals Gent en Amsterdam volgden daarna het voorbeeld van Brugge, aangezien in deze twee steden handelskantoren werden geopend. In deze handelskantoren werd vooral in goederen gehandeld.

Daarna waren er allerlei andere gebeurtenissen die zorgden voor de verdere ontwikkeling van de beurs. In de zestiende eeuw werd in Antwerpen (1535) het beursgebouw geopend. Ook werd in Londen (1571) een beursgebouw geopend, dit gebouw werd de Royal Exchange genoemd. In deze beursgebouwen werden voornamelijk grondstoffen verhandeld, maar ook leningen en obligaties. Later (1611) werd in Amsterdam ook een beursgebouw geopend, waar naast krediet- en goederenhandel ook aandelen en aandelenderivaten werden verhandeld. Deze aandelen kwamen van de VOC en later van de WIC. Aan het einde van de zeventiende eeuw verscheen ook in Londen een actieve aandelenmarkt.

De aandelenmarkt zoals we die nu kennen is ontstaan ​​in het begin van de negentiende eeuw. De London Stock Exchange werd opgericht in 1801, terwijl de New York Stock Exchange werd opgericht in 1817.

Huidige beurs

Vroeger waren er geen computers en ook geen internet. Het World Wide Web werd pas in 1990 gecreëerd en de komst van internet heeft de aandelenmarkt drastisch veranderd. Ten eerste werd de aandelenmarkt verhandeld via fysieke vergaderingen. De effectenmakelaars verzamelden zich met gebaren en woorden die duidelijk maakten wat ze wilden. Tegenwoordig wordt er voornamelijk op de beurs met schermen gehandeld. Bovendien zijn er veel nieuwe uitwisselingen gecreëerd die uitsluitend afhankelijk zijn van elektronische netwerken. Dankzij deze nieuwe beurzen zijn de mogelijkheden voor handelaren veel ruimer, zoals langere werktijden. Deze nieuwe beurzen vormen een bedreiging voor de traditionele beurzen en daarom consolideren de traditionele beurzen. In 2000 fuseerden de beurzen van Parijs, Amsterdam en Brussel tot Euronext. Later trad ook Portugal toe tot Euronext. Ten slotte werd Euronext in 2007 overgenomen door de New York Stock Exchange, waardoor het de grootste traditionele effectenbeurs ter wereld is.€