Wat is een beheerder?

Wie is een trustee en wat zijn zijn verantwoordelijkheden? Welke eisen worden aan de curator gesteld?

Wat is een beheerder?

De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de bestuurder. De persoon in kwestie heeft bijvoorbeeld moeite om zijn financiën op orde te houden door een psychische of lichamelijke aandoening.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een beheerder?

De administrateur houdt een administratie bij van de goederen onder zijn beheer, hij zorgt ervoor dat de inkomsten onder zijn beheer correct worden besteed. Daarnaast behandelt hij financiële zaken zoals het declareren van ziektekosten, het invullen van belastingaangiften, het aanvragen van huurtoeslag en bijstand.

De beheerder houdt een betaal-/spaarrekening aan waarop alle inkomsten en uitgaven staan. Een administrateur is doorgaans aangesloten bij de Vereniging van Beroepsbewindvoerders en Inkomensbeheerders. Het is ook een eis die kantonrechters aan bestuurders opleggen.

Toestemming van de beheerder

Als een persoon onder het gezag van een beheerder staat, heeft hij zijn toestemming nodig als hij met zijn geld of goederen wil omgaan. Indien de bewindvoerder geen toestemming verleent, kan de bewindvoerder de rechtbank verzoeken een vervangende toestemming te verlenen.

Benoeming als beheerder

Iedereen die de wettelijke leeftijd heeft bereikt, kan als beheerder worden aangesteld. Een beheerder moet echter aan een aantal eisen voldoen. Ten eerste is de betrokkene van de partner relevant. Dan een van de ouders, kinderen, broers of zussen. Meestal kan de betrokkene zijn keuze aangeven.

Beheerdersvereisten

Aan de curator worden verschillende eisen gesteld.

Beheerder worden

Hoe word je eigenlijk een leider? Als advocaat kun je administrateur zijn. Als u geen advocaat bent, moet u een geaccrediteerde opleiding volgen.€