Wat is een bankgarantie?

Wat is een bankgarantie? Een bankgarantie geeft de verkoper de zekerheid dat de bank een deel van de koopprijs betaalt als de koper niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Bij de aankoop van een huis kan een bankgarantie worden afgegeven: een bankgarantiehypotheek. Bij het kopen of huren van bedrijfsruimte is soms een bankgarantie vereist. Wat zijn de kosten van een bankgarantie? Is bankgarantie fiscaal aftrekbaar?

Inhoud

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie is een contract waarbij de bank onvoorwaardelijk garant staat voor de betaling van een bedrag aan de begunstigde als hij daarom vraagt. Indien er enige tijd zit tussen de levering en de betaling van het factuurbedrag, kan de klant een bankgarantie vragen. Voor deze bankgarantie betaalt de leverancier een vergoeding aan de bank.

Bankgarantie: Zekerheid

Een bankgarantie geeft zekerheid aan de klant. De Bank garandeert de nakoming van de verplichtingen jegens de begunstigde(n). Als de leverancier weigert te betalen of failliet gaat, kan de klant zich beroepen op de bankgarantie om het betaalde bedrag terug te vorderen, maar dan van de bank. Bankgaranties worden niet alleen door banken afgegeven, maar ook door sommige verzekeraars.

Bankgarantie kosten

Bankgaranties kosten geld: dit geldt voor eenmalige verwerkingskosten, maar ook voor jaarlijkse, halfjaarlijkse en driemaandelijkse commissies. Het bedrag van de commissie is een percentage van het gegarandeerde bedrag. Een procent als jaarlijkse commissie is normaal. Bankgarantiekosten lopen door zolang de garantie nog niet is verlopen.

Bankgarantie in plaats van aanbetaling

Bij het kopen van een huis kunt u de term ‘bankgarantie’ tegenkomen. Een huisverkoper wil zekerheid. Over het algemeen moet u als consument een aanbetaling van 10% van de koopsom van de woning op de rekening van de notaris storten. Als u niet in staat bent om een ​​storting te doen, kunt u de bank om een ​​bankgarantie vragen.

Hypotheek met bankgarantie

Tevens bedraagt ​​de bankgarantie 10% van de aankoopwaarde van de woning. De hypotheekverstrekker staat garant voor het bedrag, maar stort het niet op de rekening van de notaris. Zodra de aanbetaling is voldaan, kan de verkoper een bankgarantie vragen. Het voordeel van een bankgarantie is dat u geen spaargeld hoeft te openen.

De koper tekent een contract met de bank. Als de verkoop niet doorgaat, wordt de bankgarantie omgezet in een lening. De kosten van een bankgarantie voor een hypotheek bedragen ook 1% van het bedrag waarvoor de bank garant staat.

Bankgarantie als de aankoop niet doorgaat

Als de verkoop niet doorgaat, ontvangt de verkoper 10% van de koopprijs: het bedrag dat als bankgarantie op de bank wordt gestort. De koper moet het bedrag terugbetalen aan de bank.

Bankgarantie huur bedrijfsruimte

Bij de verhuur van bedrijfsruimte kan de verhuurder ook een waarborgsom of bankgarantie vragen ten bedrage van drie maanden huur. Hetzelfde geldt voor de aankoop van bedrijfsruimte: de bankgarantie is dan 10%.

Bankgarantie aftrekbaar?

Bankgarantiekosten zijn niet fiscaal aftrekbaar, tenzij de bankgarantiekosten medegefinancierd worden door de hypotheek. Bespreek dit dan met een hypotheekadviseur.

Conclusie: Wat is een bankgarantie?