Wat is de wisselkoers?

We zien dit vaak op tv: de euro is gedaald ten opzichte van de dollar of natuurlijk andersom. We leven in een wereld met een zeer complex economisch systeem, waarvan een groot deel de valutamarkt en dus wisselkoersen is. Wat is een wisselkoers precies?

Wat is de wisselkoers?

Een wisselkoers is de prijs van een valuta uitgedrukt in een andere valuta.

Voorbeeld:

De wisselkoers van de euro is 1,55 ten opzichte van de dollar. Dit betekent dat je voor 1 euro 1,55 dollar krijgt. Voor 1 dollar krijg je 1 / 1,55 = 0,64 euro.

Welke soorten wisselkoersen zijn er?

Er zijn verschillende soorten wisselkoersen:

In de praktijk zijn de meeste wisselkoersen variabele tarieven. In China hebben ze een vaste wisselkoers om de export van het land te maximaliseren.

Hoe wordt de wisselkoers bepaald?

De wisselkoers wordt bepaald door vraag en aanbod van bepaalde valuta:

Nederland is een exportland. Dit betekent dat Nederland meer exporteert dan importeert. Daarom is Nederland, net als andere exporterende landen, erg afhankelijk van de wisselkoers van zijn munt, in ons geval de euro.

Importerende landen, voornamelijk Afrikaanse landen, importeren meer dan ze exporteren. Hierdoor daalt de koers van het land, omdat er weinig vraag naar is (lage export), maar veel wordt aangeboden (veel import).

Voorbeeld:

De wisselkoers van de euro is 1,20 ten opzichte van de dollar. Amerikanen betalen dan voor een artikel dat 1.000 euro kost: 1.000 * 1.20 = 1.200 dollar. Wij betalen voor een artikel dat 1000 dollar kost: 1 / 1,20 = 0,83 euro per dollar = 1000 * 0,83 = 830 euro.

Daarom is het voor Amerikanen relatief “duur” om producten uit Nederland te kopen, maar voor ons relatief goedkoop uit de USA. De invoer uit Nederland neemt dan toe, maar de uitvoer neemt af. Als de vraag daalt, zal de euro dalen en uiteindelijk zal de vraag hoger zijn: de prijzen zullen herstellen.

Wat gedaan kan worden?

Overheden kunnen op verschillende manieren ingrijpen om de wisselkoers te ‘manipuleren’. In de Europese Unie (EU) bewaakt de Europese Centrale Bank (ECB) de wisselkoers van de euro: streeft naar stabiliteit van de euro en grijpt in waar nodig.

Daarbij kan de ECB het “rentewapen” gebruiken door de rente in de EU te verhogen of te verlagen:

Vroeger was het mogelijk om grote hoeveelheden valuta te kopen en verkopen, maar tegenwoordig is er zoveel geld in omloop dat er miljarden nodig zijn om verandering te zien.€