Wat is de rol van een notaris in een eigen woning?

We weten allemaal dat we een enorme akte moeten ondertekenen om een ​​huis op onze naam te krijgen. Maar de notaris doet meer, het is het proces van de overdracht van de woning. Wat is precies het proces?

studies

Ten eerste moet de notaris allerlei onderzoeken doen alvorens de akte op te stellen. Dit doet de notaris in principe niet allemaal zelf, dat doen de kantoormensen. Maar het is inbegrepen in de prijs die u voor de akte betaalt.

Land register

Allereerst is het belangrijk om de gegevens in het kadaster te controleren. Het kadaster ontleent zijn betekenis d’être aan de uitvoering van een aantal wettelijke taken. In het algemeen volgen ze het volgende.

De meeste mensen kennen het kadaster echter vanaf het eerste punt en daar verschijnt de notaris. Hiermee wordt onder andere gecontroleerd op welke naam de woning staat.

Krampen

De notaris zal ook controleren of de woning die u wilt kopen geen beslagen heeft. Soms zie je het in (zakelijke) geschillen. Het huis wordt, terecht of onterecht, in beslag genomen en dat is relatief eenvoudig in Nederland. Als dit het geval is, kan de verkoper het huis niet zomaar verkopen en komt de potentiële koper niet verder. Tenminste niet totdat de wapening is verwijderd. Dat laatste kan relatief snel geregeld worden als alle partijen uiteindelijk meewerken.

legaal

Ook dient de notaris na te gaan of er juridische belemmeringen zijn bij de verkoop van de woning. De overheid is vaak betrokken en heeft mogelijk een voorkeursrecht. In dat geval moet de verkoper het eerst te koop aanbieden aan de overheid.

Getrouwd/gescheiden

Als de verkoper na het opmaken van de koopakte gaat scheiden, kan de ex-partner nog recht hebben op (een deel van) de woning. Dit kan leiden tot touwtrekken waardoor de koper uiteindelijk geen huis meer heeft. De notaris moet natuurlijk nagaan of een dergelijke situatie bestaat.

Bank/geld

Het spreekt voor zich dat de notaris ervoor moet zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt. De verkopende partij heeft meestal nog de hypotheek bij de bank en een eventuele overwaarde moet aan de verkoper worden betaald. Zorgen dat gelden op de juiste plek komen en afwikkeling hiervan dient ook bij een notaris te gebeuren.

Onderteken de akte

Als alle documenten zijn ondertekend, staat het geld op de rekening bij de notaris voor overdracht, kan het officiële gedeelte plaatsvinden tussen verkoper en koper en is de koper eigenaar geworden van de nieuwe woning.

De kosten van een makelaar, hypotheekadviseur, etc. zijn vaak inbegrepen in de financiering, en een notaris kan dit meenemen, maar het hangt af van wat u als koper/verkoper vooraf heeft afgesproken.

Eindelijk

Het kopen of verkopen van een woning op een kopersmarkt is niet eenvoudig. Enerzijds wordt er veel verkocht en is er genoeg keuze voor potentiële kopers, anderzijds moet je ook goed op de kosten letten en niet meer kopen dan financieel verantwoord is. Het kan zijn dat de heffingskorting op een gegeven moment afneemt of verdwijnt.

Als hij/zij echt afscheid wil nemen van het huis, moet de verkoper een eerlijke prijs vragen. Een te hoge prijs is niet interessant en de woning zal voor lange tijd te koop staan. Wat weer niet bijdraagt ​​aan het verdere proces.€