Wat is de rentecurve?

Opbrengstcurve of rendementscurve is een term die veel wordt gebruikt in vermogensbeheer en verwijst vaak naar obligaties.

Volgens het woordenboek betekent rendement: het rendement van de obligatie, inclusief jaarlijkse rentebetalingen, de aankoopprijs en de looptijd van de obligatie. Een obligatie met een hoge rente zal stijgen als de marktrente daalt.

Een rentecurve is een grafiek die de verhouding weergeeft tussen de opbrengsten van vergelijkbare leningen met verschillende looptijden. Deze curve wordt vaak gebruikt bij links. Op de horizontale as staat de looptijd van de obligaties en op de verticale as het rendement. In dit artikel lichten we kort drie verschillende curven toe. Dit geldt voor de volgende curven:

Wat is een vlakke rentecurve?

Een vlakke rentecurve of vlakke rentecurve laat een rendement zien dat voor alle looptijden gelijk is. Dit gebeurt niet echt in de praktijk, het is een theoretische curve.

Wat is een normale rentecurve?

Een normale rentecurve laat zien dat kortlopende leningen over het algemeen een lage rente hebben in vergelijking met langlopende leningen. Dit komt doordat in de lening een vergoeding is opgenomen met een langere looptijd vanwege mogelijke inflatie. Door inflatie zal de waarde van de lening dalen. De rente zal meer stijgen naarmate de inflatie naar verwachting zal toenemen.

De rentetermijnstructuur wordt bepaald door:

Wat is een omgekeerde rentecurve?

Als het rendement op kortlopende leningen hoger is dan op langlopende leningen, wordt de rentecurve omgekeerd. Deze scène doet zich vaak voor wanneer centrale banken stappen ondernemen om de inflatie te bestrijden of een volatiele economie af te remmen. Een omgekeerde rentecurve kan voor banken een reden zijn om hun klanten stijgende financieringskosten in rekening te brengen. Hierdoor stijgen de kosten van krediet, wat op zijn beurt een dempend effect zal hebben op de economische groei.

Waar worden rentecurves voor gebruikt?

Opbrengstcurves kunnen worden gebruikt om de contante waarde van toekomstige bedragen te bepalen. De rentecurve toont twee verschillende elementen. Het eerste element betreft het beleid van de Centrale Bank. Zij bepalen de hoogte van de korte rente. Aan de andere kant zegt het iets over de marktverwachtingen.

Hoe moet de rentecurve worden geïnterpreteerd?

Dit is slechts een momentopname. Na een dag kan de situatie er anders uitzien. Om iets met rentecurve-informatie te kunnen doen, moet je kijken naar de evolutie van de curve. Experts kunnen uit de rentecurve informatie halen die ze kunnen voorspellen over beleggingen en beleggingen.€