Wat is de AEX-index?

AEX staat voor Amsterdam Stock Exchange Index en is de belangrijkste aandelenindex van de Nederlandse aandelenmarkt. Het is een selectie van de vijfentwintig meest verhandelde aandelen en geeft een indicatie van de koersontwikkeling van alle aandelen.

De meest verhandelde Nederlandse aandelen (mede afhankelijk van de beursomzet) staan ​​op de AEX. De samenstelling van deze index kan van jaar tot jaar verschillen, aangezien maart bepaalt welke bedrijven in een bepaald jaar het meest worden verhandeld. Elk van de vijfentwintig fondsen weegt een bepaald percentage. Het bedrag van de investering in de index is ook verschillend voor elk bedrijf. AEX wordt beheerd door Euronext.

Wat is AEX?

De Amsterdam Stock Exchange Index werd in 1983 opgericht als de European Options Exchange (EOE), naar het voorbeeld van de Amerikaanse aandelenmarkten. De AEX was vastgesteld op 100 punten, wat overeenkomt met de eerste waarde van 100. Omgerekend naar Euro was de startpositie 45,38. Aanvankelijk stonden er slechts dertien aandelen op de AEX. Enkele maanden later kwam daar nog een veertiende deel bij. Deze fondsen waren:

Samenstelling AEX

Fondsen die in de AEX zijn opgenomen, zijn de op de Damrak-beurs in Amsterdam genoteerde aandelen die de hoogste handelsomzet hebben. Het wordt bepaald door de gemiddelde prijs van het fonds te vermenigvuldigen met het aantal verhandelde aandelen. Aan elk fonds wordt ook een gewicht toegekend. Dit betekent met hoeveel procenten het fonds rekening houdt bij het bepalen van de hoogte van de index (= wegingspercentage). Dit is weer afhankelijk van het aantal aandelen dat niet in vaste handen is en van aandelen die vrij verhandelbaar zijn. De weging is maximaal 15 procent om de blootstelling aan één bedrijf te beperken.

Wegingspercentages in AEX

Fondsen in AEX met een laag wegingspercentage hebben slechts een beperkte impact op het AEX-niveau. Tom Tom is bijvoorbeeld een kleine speler op de AEX, met een wegingspercentage van rond de 0,3 procent. Als Tom Tom op één dag fors zou dalen, bijvoorbeeld door slechte cijfers, heeft dat maar een beperkte impact op de AEX. Daarentegen hebben “zwaardere” fondsen een zeer grote invloed op de ontwikkeling van de AEX. Een forse daling of stijging van de koers van Royal Dutch Shell heeft een grote impact op de AEX. Onderstaande bedrijven hebben de grootste impact in maart 2009 vanwege hun hoge wegingspercentage.

Bedrijf Indicatief wegen
Koninklijke Nederlandse Shell 15 procent
Unilever 14,6 procent
ArcelorMittal 10,55 procent
TAC 8,81 procent
Philips 7,14 procent

Ontwikkeling AEX

In maart 1983 begon de naar de euro omgerekende wisselkoers op 45,38. Het hoogst gemeten niveau ooit werd bereikt op 5 september 2000, namelijk 703,18 punten. Het laagste punt ooit bereikt is de positie die de besturen innamen toen de AEX werd gecreëerd, terwijl het laagste punt sinds 2000 op 12 maart 2003 was op 218,80. Door de forse daling van de aandelenmarkt in 2008 werd het laagterecord bijna overschreden. Het dieptepunt is dat 2008 vastzit op 220,12 op 21 november 2008.€