Wat is btw en accijnzen?

Btw en accijnzen zijn twee soorten belastingen die consumenten op consumptiegoederen moeten betalen. Dit zijn de zogenaamde verbruiksbelastingen.

De belastingdienst int belasting over alle goederen en diensten die u koopt. Van producten bij de supermarkt tot reparaties bij uw autodealer. In sommige gevallen betaalt u twee soorten verbruiksbelastingen. Hieruit kan de accijns worden opgevat als een aanvullende belasting op bepaalde producten waarvan ze het verbruik willen verminderen met behulp van de belasting. Er wordt accijns geheven op onder meer benzine, alcohol en sigaretten.

De btw wordt geïnd door de verkoper en moet worden terugbetaald aan de belastingdienst.

Wat is btw?

BTW is omzetbelasting, ook wel omzetbelasting genoemd. De verkoper moet deze vergoeding betalen, maar hij rekent dit natuurlijk door in de consumentenprijzen. De verkoper is in feite een belastingkanaal. Er zijn twee soorten btw-tarieven, namelijk het algemene btw-tarief en het verlaagde btw-tarief. Het standaard belastingtarief is 19 procent. Voor bepaalde gespecificeerde producten en diensten geldt een verlaagd tarief van 6 procent. Dit bevat:

Btw-tarieven worden niet willekeurig vastgesteld, maar zijn gebaseerd op Europese richtlijnen.

Wat is accijns?

Accijns is een verbruiksbelasting die op bepaalde producten wordt geheven. Het doel van deze vergoeding is om het verbruik ervan te ontmoedigen. Belastingen zijn al verweven in de prijs van het artikel. De btw wordt door de verkoper afgedragen, accijnzen vallen buiten de invloedssfeer van de verkoper en zijn bij aankoop al in de prijs inbegrepen. Als er accijns op de goederen moet worden betaald, moet de verkoper ook btw over de goederen betalen. De ene belasting sluit de andere niet uit. Accijns wordt geheven op:

Belasting op benzine en sigaretten

De steden worden het meest belast op benzine en sigaretten. De belastingdruk op deze producten is zo hoog dat betaalbaarheid een probleem wordt. Vanaf 2011 kost een pakje sigaretten van de meest bekende merken al meer dan vijf euro. Benzine is duur, mede door andere belastingen, maar de accijnzen maken een liter brandstof erg duur. Naast de gebruikelijke accijnzen en btw heeft brandstof extra kosten die het duurder maken. Dat geldt voor de voorraadheffing op aardolieproducten en de beruchte bijtelling ‘Kwartje van Kok’.

Wat is voorraadbelasting op aardolieproducten?

Volgens internationale afspraken moet Nederland oliereserves hebben. Deze voorraden worden betaald door brandstoftoeslagen en worden geleverd door de olie-industrie en het Oil Products Central Organ Stockpiling Fund (COVA).

Wat betekent Houten wijk?

Deze aanvullende belasting werd in 1991 ingevoerd om het overheidstekort terug te dringen. Wim Kok was toen minister van Financiën. De toeslag bedraagt ​​8,3 eurocent per liter benzine en 3,18 eurocent voor diesel. De tweede reden voor deze toeslag was om de kosten van het rijden in lijn te brengen met de kosten van het openbaar vervoer.€