Wat is boeterente?

Als u het contract met de hypotheekverstrekker voor de deadline wilt verbreken, kan de bank hiervoor een boete in rekening brengen. Een deel kan boetevrij worden afgelost, de rest zal boeterente moeten betalen afhankelijk van de rentestand, het bepalen van de rentevaste periode en de actuele tarieven.

In bepaalde situaties is het voordelig om over te stappen naar een andere bank of verzekeraar met een hypotheek. Dit kan zonder boetebepalingen bij het bereiken van de einddatum van de rentevaste periode. Dat kan in de tussentijd ook, maar dan moet er een vergoeding voor gederfde inkomsten worden betaald aan de bestaande kredietverstrekker.

Wanneer is het mogelijk om over te stappen naar een andere bank?

Na afloop van uw rentevaste periode kunt u boetevrij overstappen naar een andere bank. De besparingen moeten voldoende zijn om de kosten en moeite te rechtvaardigen. Bij het afsluiten van uw nieuwe hypotheek betaalt u een voorschot. U zult waarschijnlijk uw huis moeten herwaarderen en u zult rekening moeten houden met notariskosten.

Wanneer mag je boetevrij overstappen?

Er zijn verschillende situaties waarin u geen boeterente hoeft te betalen. Afhankelijk van de voorwaarden van uw hypotheek kunnen er meer situaties zijn waarin u boetevrij kunt aflossen. In de meeste voorwaarden staat dat u 10 tot 20 procent boetevrij kunt terugbetalen.

Restitutie is boetevrij in de volgende gevallen:

Overdracht hypotheek aan het einde van de rentevaste periode

Vaak blijkt dat banken en verzekeraars hun klanten pas in de laatste weken van de rentevaste periode informeren over de rente in de nieuwe rentevaste periode. Daarna is er geen mogelijkheid voor klanten om over te stappen. Hypotheek herfinanciering kan tot een maand of zelfs langer duren.

In dergelijke gevallen is het mogelijk om in eerste instantie te kiezen voor een variabele rente in plaats van een nieuwe rentevaste periode. Zo ontstaat er tijd om een ​​meer geschikte kredietverstrekker te vinden

Is de te betalen boeterente fiscaal aftrekbaar?

Ja, als de boeterente op een fiscaal aftrekbare hypotheek staat. Als het consumptief krediet onderdeel is van een hypotheek, zijn de kosten van het deel dat betrekking heeft op het consumptief krediet niet aftrekbaar.

Waar hangt de hoogte van de boeterente van af?

Ten eerste hangt het af van het verschil tussen de huidige rente en uw hypotheekrente. Als de huidige rente hoger is, wordt er geen boeterente in rekening gebracht. Als de huidige rente lager is, stijgt de boeterente omdat het verschil groter is. Daarnaast is de resterende duur van de rentevaste periode van belang. Heeft u nog enkele jaren rentevaste looptijd, dan is de rekening hoger dan wanneer u nog maar een paar maanden heeft.€