Wat is boeterente of negatieve rente?

De rente die u op uw spaargeld krijgt, is de afgelopen jaren sterk gedaald. Waar je een paar jaar geleden tot meer dan 5% rente kon krijgen op je spaartegoed, krijgen veel mensen anno 2017 nog geen 1% en dat is erg frustrerend. Maar dat is niets vergeleken met boeterente of negatieve rente op uw spaargeld. De term boeterente kan ook verwijzen naar te laat betaalde rekeningen.

Negatieve rente

Moedigt je aan om meer geld uit te geven

De regering wil dat we stoppen met sparen en meer geld gaan uitgeven, dit is de manier om de financiële crisis te boven te komen. Het consumentenvertrouwen loopt echter niet op rolletjes en mensen zijn massaal hun spaargeld aan het oppotten. Een nogal extreme maatregel die genomen kan worden om dit te voorkomen is werk
boetepercentage
of een
negatieve rente
voor besparingen. In plaats van rente te krijgen voor het zetten van uw geld op een spaarrekening, betaalt u voor het recht om uw geld op de bank te houden. Als het lagerentebeleid niet werkt, werkt misschien het negatieve rentebeleid om het geld naar de Nederlanders te laten stromen.

Sparen doet niet veel meer

Voor mensen met een vermogen van meer dan 21.000 euro levert sparen in 2017 sowieso niet veel op. Het is gerelateerd aan
vermogenswinstbelasting
of belasting op spaargeld. Die belasting op spaargeld is zuur, maar doordat de overheid het rendement zo hoog inschat, loont het gewone spaargeld niet meer. U betaalt vermogenswinstbelasting over het bedrag op uw spaarrekening(en) dat het drempelbedrag van meer dan € 21.000 overschrijdt. De berekening is gebaseerd op een fictief rendement van 4%. Over dat percentage betaalt u dan 30% belasting, wat weer neerkomt op een effectief belastingtarief van 1,2%.

Voor een iets grotere spaarder betekent dit dat u meer dan 1,2% rente moet verdienen als u wilt dat uw spaargeld iets opbrengt. Voor mensen die net boven het drempelbedrag uitkomen, is de schade beperkt omdat er geen belasting hoeft te worden betaald over het eerste bedrag boven de € 21.000. Als je echter rekening houdt met inflatie, zie je dat sparen in 2020 nog weinig opbrengt.

Boeterente op achterstallige facturen

Mocht je het woord boeterente ook tegenkomen, dan heeft het te maken met een boete voor te late betaling van een rekening of nota. Bedrijven die hun facturen niet op tijd betalen, kunnen boeterente of ‘wettelijke vertragingsrente’ krijgen. Wanneer een aan de overheid gerichte factuur te laat is, kan het staatsbedrijf rente in rekening brengen. Zo is er een wettelijke rente voor handelstransacties en consumenten, de eerste is van belang voor bedrijven en de tweede voor particulieren. Bedrijven mogen een boeterente van 7,75% per jaar in rekening brengen, consumenten 3,00%. In het contract kan ook een ander percentage worden afgesproken, dat is dan bindend.

Niet verwarren met boeterente

Boeterente moet niet worden verward met boeterente. Deze term verwijst naar compensatie voor gederfde inkomsten en wordt vaak geassocieerd met een hypotheek. Als u een hypotheek met vaste rente heeft, mag de bank ervan uitgaan dat zij deze rente-inkomsten ook ontvangt. Als u uw hypotheek vervroegd aflost, betaalt u minder rente. Boeterente is dan zogenaamd een vervangende compensatie voor de gederfde inkomsten van de bank.

Lees verder