Wat is actief of passief beleggen?

Als u wilt beleggen, moet u kiezen tussen actief en passief beleggen. Wanneer kies je voor actief en wanneer voor passief? Het kiezen van een strategie hangt van verschillende dingen af. Er zijn grote verschillen tussen actief en passief beleggen. En hoe zit het met de mogelijkheid om meer winst te maken?

Beleggen in aandelen versus beleggen in obligaties

Als u wilt beleggen, doe dat dan omdat het rendement hoger is dan bij een spaarrekening met een laag risico. Het doel van beleggen is immers het behalen van een hoog rendement. U kunt aandelen of obligaties kiezen. De eerste is riskanter en de opbrengsten kunnen aanzienlijk fluctueren. Obligatiebeleggingen zijn minder risicovol en hebben een beter voorspelbaar rendement. Beleggen in aandelen kan een hoger rendement opleveren dan beleggen in obligaties. Hoe groter het risico bij de activaklasse in aandelen, hoe groter het potentiële rendement of verlies.

Actief beleggen

Als u kiest voor een actieve beleggingsstrategie, probeert u een beter rendement te behalen dan de markt die u volgt. De meeste beleggers doen aan actief beleggen. Gebruik de volgende tactieken om een ​​beter rendement te behalen:

Kies zelf de aandelen

Als actieve belegger probeert u aandelen te kiezen die in de toekomst beter zullen presteren dan de markt. Op deze manier wordt de kans op een beter rendement vergroot.

Kies zelf de beste fondsbeheerder

Op basis van de in het verleden behaalde positieve resultaten van een bepaalde fondsbeheerder kunt u de best presterende beleggingsfondsen selecteren. Toekomstige rendementen zijn natuurlijk nog steeds moeilijk te voorspellen.

De juiste beleggingsstijl kiezen

Op basis van eerdere succesvolle beleggingsstijlen kunt u een vergelijkbare stijl gebruiken om uw beleggingsportefeuille op te bouwen.

Het moment van kopen en verkopen

Als u actief belegt, moeten de koop- en verkoopmomenten goed worden gepland. Als u verwacht dat de prijzen zullen dalen, is dit het moment om te verkopen. Omgekeerd is een verwachte prijsstijging het juiste moment om te kopen.

Passieve investeringen

In tegenstelling tot actief beleggen, probeert u met een passieve beleggingsstrategie geen hoger rendement te behalen dan de markt die u volgt. Het doel van passief beleggen is het behalen van marktvergelijkbare rendementen. Dit wordt ook wel indexbeleggen genoemd.

Door in een index te beleggen, proberen beleggingsfondsen de prestaties van de index na te bootsen. Deze fondsen worden indextrackers of indexfondsen genoemd. De rendementen en risico’s van een dergelijk fonds zijn vergelijkbaar met de index die het volgt. Passieve en slimme indexen die kunnen worden gevolgd, zijn onder meer:

Passief beleggen en rendement

Wanneer behaalt u een beter rendement op passieve beleggingen? Hoe langer de periode van passief beleggen in een beleggingsfonds, hoe groter de kans om beter te worden dan het marktrendement aanzienlijk.

En hoe zit het met actief beleggen? Het is erg moeilijk om de kans op een hoger rendement te vergroten dan de markt die u volgt. Het is voor een particuliere belegger erg moeilijk om een ​​beleggingsfonds te kiezen met een beter rendement. De meest gebruikelijke strategie die door beleggers wordt gebruikt, is het kopen van een beleggingsfonds dat de afgelopen periode goed heeft gepresteerd. Nieuwe prestaties blijven vaak achter na aankoop en retouren vallen behoorlijk tegen.

Passief beleggen lijkt minder spannend dan actief beleggen, maar biedt uiteindelijk een grotere kans op een hoger rendement.

Verschillen tussen passief en actief beleggen

Voor de duidelijkheid staan ​​hieronder de belangrijkste verschillen tussen actief en passief beleggen.

Doel van de investering

Verwacht gemiddeld rendement

Aantal aankopen en verkopen

Dienstverleners

Kosten en rendement