Wat houdt schuldsanering in?

Nederlanders die schulden hebben die ze niet kunnen terugbetalen, kunnen in aanmerking komen voor wettelijke schuldsanering.

Een schuldenregeling of herstructureringslening is een regeling die debiteuren helpt hun geld terug te krijgen. In dat geval worden alle schulden door één instelling gecontroleerd. Er moet dan betaald worden aan deze ene instelling. In de meeste gevallen zijn de gemeentelijke sociale diensten of de gemeentelijke kredietbank betrokken. Mensen die een juridische schuldsanering ondergaan, hebben drie jaar geen toegang tot hun financiën. Zo moeten de schulden in de betreffende periode geheel of gedeeltelijk worden afgelost. Debiteuren krijgen alimentatie en het inkomen gaat naar de instelling. Het wordt zoveel mogelijk maandelijks uitbetaald.

Waarom doen bedrijven mee aan schuldsanering?

Schuldeisers willen zo snel mogelijk hun geld terug, en natuurlijk het volledige bedrag. Mensen met een slechte schuld hebben een grote kans om hun geld niet terug te krijgen. Mensen die geen geld hebben, betalen ook niet terug. Als deze mensen overgaan tot schuldsanering, hebben schuldeisers vaak een betere kans om hun geld terug te krijgen, misschien slechts gedeeltelijk. Bedrijven zijn dan ook vaak bereid mee te werken aan schuldsanering. In dat geval vindt een minnelijke schuldsanering plaats. Ook kan de rechter bedrijven opdragen aan de regeling deel te nemen. Dan is er sprake van een wettelijke schuldsaneringsregeling.

Wat houdt wettelijke schuldsanering in?

Debiteuren die onder deze regeling vallen, krijgen drie jaar een verblijfsvergoeding. De opbrengst gaat naar de instelling die de schuldsanering gaat uitvoeren. Het doel van het agentschap is om burgers te helpen hun schulden zo veel mogelijk af te betalen. In veel gevallen is het niet mogelijk om de gehele schuld binnen deze drie jaar af te lossen. Als de debiteuren zich aan de regels hebben gehouden en al het mogelijke hebben gedaan om mee te werken aan de herstructurering, worden de resterende schulden meestal kwijtgescholden. Dit geldt echter alleen voor de wettelijke schuldsanering.

Bij wet vastgelegde voorwaarden schuldsanering

Om in aanmerking te komen voor wettelijke schuldsanering moet u de afgelopen vijf jaar in orde zijn geweest met uw betalingsverplichtingen. Het kan zijn dat u de afgelopen tien jaar geen wettelijke schuldenregeling heeft getroffen. Hiervoor moet een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. De lokale overheid moet hieraan meewerken, want er moet een schuldsaneringswet worden opgesteld. Het moet aantonen waarom een ​​minnelijke schuldsanering (vrijwillig) niet mogelijk is. Mensen die hier binnenkomen staan ​​drie jaar onder toezicht van de beheerder.

Voorkom schuldsanering

Mensen die het punt van schuldsanering hebben bereikt, hebben vaak geen inzicht in hun financiën. Ze geven elke maand meer uit dan ze binnenkrijgen. Helaas zijn ze daar tijdelijk niet van op de hoogte totdat er zich problemen voordoen. Buiten het medeweten van hen is er een schuld van enkele duizenden euro’s ontstaan. Ze bevinden zich dan in een situatie waarin ze onmiddellijk actie moeten ondernemen om hun schulden af ​​te betalen. Helaas blijkt het vaak dat ze hun kop in het zand gaan steken en er niet meer aan proberen te denken. Dit zal het probleem erger maken.€