Wat houdt de BKR toetsing precies in?

Meestal wordt de BKR-keuring uitgevoerd door de kredietverstrekker als u een nieuwe lening wilt afsluiten. Wat houdt deze BKR-toets precies in en welke gegevens weet de afdeling Kredietregistratie? Ook lees je hier of het verstandig is om een ​​lening af te sluiten zonder BKR-toetsing.

BKR toetsing

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt een elektronisch dossier bij van elke persoon die een lening heeft afgesloten in Nederland. Dit systeem heet het Centraal Krediet Informatie Systeem (CKI). Dit geldt voor alle leningen die zijn opgenomen, dus niet alleen voor leningen waarbij betalingsachterstand is ontstaan. Meer dan 11 miljoen mensen zijn momenteel geregistreerd
BKR
. Bijna 95% van al deze mensen voldoet probleemloos aan hun betalingsverplichtingen. De gegevens worden geregistreerd op het moment van intrekking van de lening en worden pas vijf jaar na het einde van de lening bij CKI ingetrokken.

Welke codes worden gebruikt voor de BKR toetsing?

Code Beschrijving
AK Aflopend krediet
RK Omzetkrediet
Verenigd Koninkrijk Thuisbezorgd tegoed
HY Hypotheek (achterstallige betalingen)
SR Schuldenregeling
RO Anderen verplichten
TC Telecommunicatieapparatuur

Zoals uit deze codes blijkt, worden niet alleen gewone hypotheken en leningen geregistreerd, maar ook aankopen op afbetaling van aangesloten postorderbedrijven, telefoonabonnementen en dergelijke van aangesloten telecombedrijven en andere reeds aangegane toekomstige verplichtingen.

Bij de BKR toetsing worden de volgende speciale codes gebruikt:

Code Beschrijving
a er is vertraging opgetreden
huh de schulden zijn gecompenseerd, maar het krediet is nog steeds actief
1 een terugbetaling of terugbetaling van de schuld heeft plaatsgevonden nadat de achterstand is ontstaan
2 de claim is betaald
3 een bedrag van 250 euro of meer is afgeschreven
4 de lener onbereikbaar of onbereikbaar is gebleken

Kunt u uw gegevens inzien?

U kunt uw gegevens gebruiken die op de website worden gebruikt
BKR toetsing
direct opvragen bij het BKR, maar ook bij vrijwel elke willekeurige bank in Nederland. Het enige wat je nodig hebt is een geldig legitimatiebewijs. Voor de keuring worden administratiekosten in rekening gebracht.

Is het mogelijk om geld te lenen zonder BKR check?

Geld lenen
zonder BKR toetsing is in de praktijk erg lastig, maar niet onmogelijk. Er zijn instellingen die je willen helpen met een
lening
zonder BKR toetsing. Een belangrijk nadeel van deze leningen is dat ze vaak veel duurder zijn dan leningen waarbij een
BKR toetsing
aan de hand. Logisch ook, want een geldverstrekker heeft zeker niet dezelfde zekerheid als een geldverstrekker die een BKR toetsing doet.

Is een lening zonder BKR toetsing verstandig?

Voordat je een krijgt
lening
Zonder BKR toetsing is het verstandig om verschillende offertes aan te vragen. Het belangrijkste is echter om je af te vragen of het echt nodig is om een ​​lening aan te vragen zonder BKR-toetsing. De BKR toets is niet alleen bedoeld ter bescherming van de kredietverstrekker, maar zeker ook ter bescherming van de kredietnemer. De BKR toets bepaalt echter ook of, en zo ja, hoeveel u zich verantwoord kunt veroorloven
lenen
.€