Wat houdt de Bijleenregeling in?

Nadat u uw eigen woning heeft verkocht, bent u verplicht de gerealiseerde overwaarde te herinvesteren in de aankoop van een andere woning. Doet u dat niet, dan heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek over een deel van de nieuwe hypotheek.

Vroeger was het mogelijk om een ​​huis met overwaarde te verkopen, daarna een ander huis te kopen en het volledige bedrag opnieuw te hypotheken. De gerealiseerde overwaarde zou anders kunnen worden besteed. De wetgever vond het onredelijk. In de aanvullende leenregeling staat dat de overwaarde opnieuw moet worden geïnvesteerd in de nieuw te kopen woning.

Waarom is de bijleenregeling in het leven geroepen?

Royale belastingregels blijken vaak te genereus te zijn. Vroeger kon zelfs de betaalde rente op een consumptief krediet worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Met de invoering van de bijleenregeling is getracht de fiscale aftrek voor hypotheekrente te beperken en daarmee de kosten betaalbaarder te maken.

Wat zijn de gevolgen van de regeling tussentijdse aflossing bijlening?

Het aflossen van de hypotheek verlaagt de hypotheekrenteaftrek. Bij verkoop van de woning wordt de resterende hypotheekschuld meegenomen in de berekening. Door de afschrijving is het eigen vermogen toegenomen. Aflossingen verhogen het bedrag dat in de excedentregeling wordt opgenomen.

Hypotheekrente aftrekken bij aankoop duurdere woning

Bij het kopen van een andere woning kunnen de meerkosten (plus kosten) ten opzichte van de verkochte woning gefinancierd worden met een hypotheek. Ten eerste moet het geld dat nodig is om het huis te kopen, worden verminderd met het eigen vermogen van het verkochte huis.

rekenvoorbeeld

Een gezin verkocht een huis voor 200.000 euro. De woning is momenteel verkocht, de resterende hypotheekschuld bedraagt ​​€ 140.000. Als gevolg van de verkoop wordt een overwaarde van € 60.000 gerealiseerd. De familie koopt weer een huis, de aankoopkost plus bijkomende kosten in totaal: 350.000 euro. Voor dit bedrag vragen ze een hypotheek aan. Om de hypotheekrente af te trekken, moet u eerst een eigen vermogen van 60.000 euro betalen. Ze kunnen dus een hypotheek afsluiten van € 350.000 – € 60.000 = € 290.000.

Een extra kredietregeling die optreedt bij het kopen van een goedkopere woning

Tot 2010 was de zogenaamde regeling goedkoper wonen van kracht. Deze regeling hield in dat huiseigenaren die een goedkopere woning hadden gekocht, de gerealiseerde overwaarde van hun vorige woning niet hoefden te investeren in de nieuwe woning die ze kochten. Hierdoor is de aanvullende leenregeling niet toegepast. Sinds 1 januari 2010 geldt de aanvullende kredietregeling ook voor de aankoop van een goedkopere woning.

rekenvoorbeeld

Een gezin verkocht een huis voor 200.000 euro. De woning is momenteel verkocht, de resterende hypotheekschuld bedraagt ​​€ 140.000. Als gevolg van de verkoop wordt een overwaarde van € 60.000 gerealiseerd. De familie koopt weer een huis, de aankoopkost plus bijkomende kosten in totaal: 100.000 euro. Voor dit bedrag vragen ze een hypotheek aan. Om de hypotheekrente af te trekken, moet u eerst een eigen vermogen van 60.000 euro betalen. Ze kunnen dus een hypotheek afsluiten van € 100.000 – € 60.000 = € 40.000.€