Wat gebeurt er met mijn hypotheek na mijn overlijden?

Bij uw overlijden gaan uw bezittingen en schulden over op uw erfgenamen. De hypotheek valt ook in het pand. Bij het ontbreken van een overlijdensrisicoverzekering moet de hypotheek worden terugbetaald aan de nabestaanden.

Een hypotheek is eigenlijk gewoon een lening tegen de bewoonde woning van de hypotheekhouder. Vergeleken met de leenrente is de hypotheekrente beduidend lager omdat het huis als zekerheid aan de bank is verpand. Het overlijden van de huiseigenaar heeft geen invloed op de hypotheekschuld. Ook na overlijden moet de schuld nog worden afgelost. Het wordt de verantwoordelijkheid van de nabestaanden na de dood. De meeste hypotheken worden geleverd met een overlijdensrisicoverzekering om de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Betaalt een levensverzekering bij overlijden van de huiseigenaar?

Banken houden bij het verstrekken van hypotheken rekening met het overlijdensrisico. De meeste hypotheken worden geleverd met een levensverzekering die de resterende hypotheekschuld dekt. Banken eisen dit om te voorkomen dat achterblijvers de financiële last niet kunnen dragen zonder de overleden huiseigenaar. Een hypotheekvorm waarbij dit niet wordt uitgevoerd is een aflossingsvrije hypotheek. Deze schuld blijft bestaan ​​totdat de woning is verkocht. Met de opbrengst van de verkoop moet een hypotheek met rente worden afgelost.

Wat als de erfgenamen de last niet kunnen dragen?

Als het huis na overlijden nog een hypotheek heeft, klopt de bank bij de erfgenamen aan om de hypotheek af te betalen. Erfgenamen moeten ook andere kosten dekken, zoals onroerende voorheffing, gas, water en verlichting en verzekeringspremies. Als ze het niet kunnen betalen, moet het huis zo snel mogelijk worden verkocht. Een andere optie is om het huis te huren. Hiervoor is toestemming nodig van de bank en de gemeente.

De erfgenamen zijn samen eigenaar van het huis

Wanneer een van de huiseigenaren overlijdt, behoudt de langstlevende partner vaak de volledige zeggenschap over de woning. Indien er na overlijden geen eigenaar meer in de woning is, worden de erfgenamen samen eigenaar van de woning. Ze moeten het eens worden over wat er met het huis gaat gebeuren. Ook dekken zij gezamenlijk de kosten die voortvloeien uit de nalatenschap (woning). Er dienen goede afspraken met elkaar te worden gemaakt om later problemen te voorkomen. Dit kan complicaties veroorzaken, vooral voor meerdere familieleden. Met meer mensen aan het woord, is er ook een grotere kans op meningsverschillen.

Meerwaarden op het huis zijn onderworpen aan successierechten

De waarde van de woning wordt bepaald op de dag van overlijden. Dit gebeurt op basis van de beoordeling. Over de taxatiewaarde minus de hypotheekschuld kan erfbelasting worden geheven. Deze waarde wordt toegevoegd aan andere bezittingen zoals spaargeld, aandelen en ook de waarde van huishoudelijke artikelen.

Ook als de woning niet of niet verkoopt, heeft u toch te maken met de Belastingdienst. Als bijvoorbeeld alleen de woning in bezit is, moeten de nabestaanden belasting betalen over het eigen vermogen. Als ze dit geld niet hebben, moet het huis zo snel mogelijk worden verkocht. Het duurt maanden om een ​​aangifte in te dienen, maar het bovenstaande is iets om over na te denken.€