Wat doet een notaris bij het kopen van een huis?

Het kopen van een huis is voor de meesten van ons de belangrijkste aankoop van ons leven. Meestal is ons eigen huis ook ons ​​meest waardevolle bezit. Denk niet aan iemand die een huis verkoopt dat hij niet bezit. Soms is het echter op een bepaald moment niet duidelijk wie de eigenaar van het huis is. Denk aan familierechtelijke situaties bij echtscheiding of erfenis. Daarom gebeurt de aankoop van een huis altijd via een notaris als onpartijdige ambtenaar. Bij de aankoop van een woning regelt de notaris onder meer het opmaken van de akte van levering, hypotheekakte, samenlevingsovereenkomst en eventueel de scheidingsakte. De eigendomsoverdracht is pas een feit als deze is ingeschreven in het kadaster.

Wat regelt een notaris?

Een notaris is een door de overheid aangestelde ambtenaar met specifieke taken. Deze taken bestaan ​​voornamelijk uit het samenstellen en bewaren van documenten. Het definieert juridisch belangrijke overeenkomsten. De door de notaris in de akte vastgelegde feiten hebben altijd een sterke bewijskracht. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij een conflict. Werk een
notaris
is voornamelijk actief op de volgende gebieden:

Welke documenten zijn nodig bij het kopen van een huis?

Een woningkoper kan een notaris inschakelen voor het opmaken van bijvoorbeeld de volgende akten:

De notaris betaalt de hypotheekakte

Notariskosten voor hypotheekakten en andere akten kunnen per notaris verschillen. Notarissen mogen vanaf 2002 immers hun eigen tarieven hanteren. Bij nieuwbouw wordt een kostenstructuur opgesteld voor de leveringsakte.
gratis op naam
‘ (VON) gebruikt. De kosten van de notaris komen dan voor rekening van de verkoper. Aangezien er vanaf 2002 meer concurrentie tussen notarissen mogelijk is, komt dit tot uiting in een scherper tarief. Notarissen vergelijken is dus zeker de moeite waard.

Wat staat er op de leveringsbon?

De leveringsakte komt tot stand na een voorlopige koopovereenkomst, die kan worden opgemaakt door een makelaar. Het is niet verplicht voor een notaris om dit te doen. Hoewel ze vaak geijkte preparaten gebruiken, is er geen standaardmodel voor de leveringshandeling. De notaris kan zijn eigen invulling geven. Maar meestal bevat de leveringsakte de volgende informatie:

Speciale regels voor een nieuwbouwwoning

Bij nieuwbouwwoningen zijn vaak twee partijen betrokken:

Alle overeenkomsten die u als koper met deze 2 partijen heeft gesloten, worden door de notaris aangegeven in de leveringsakte.

Ook nieuwbouwwoningen zijn vaak voorzien van extra bescherming
garantiebepaling
van
Stichting Waarborgfonds Koopwoning
(SWK-garantie) inbegrepen. Zo bent u zeker dat uw woning af is als uw aannemer failliet gaat.

hypotheek akte

Een hypotheekakte is een leningsovereenkomst tussen een koper en een financieringsinstelling, meestal een bank. In de wet staat:

De bank verkrijgt van de koper/eigenaar”
hypotheekrechten
“. Dit geeft de bank het recht om het onroerend goed over te dragen aan
openbaar verkopen
als de eigenaar de lening niet terugbetaalt. De bank kan dan bij voorrang uit de opbrengst haar vordering betalen. Bij nieuwbouw plaatst de bank het geleende bedrag of een deel daarvan
depot
. Tijdens de bouw worden tussentijdse betalingen gedaan aan de aannemer.

Waarom een ​​samenlevingscontract?

Bij een samenlevingsovereenkomst is het mogelijk om af te spreken dat het aandeel van de overleden partner naar de langstlevende partner gaat. Voor echtparen is dit automatisch wettelijk geregeld. Voor mensen die niet getrouwd zijn, is het een goed idee om bij het kopen van een huis een samenlevingscontract af te sluiten. Als een partner overlijdt, gaat de helft van de waarde naar zijn familie. Als dat gezin het geld wil zien, moet de langstlevende partner ofwel het huis uit, ofwel zijn deel kopen.

Wat is een scheidingsakte?

Bij aankoop van een appartement wordt een scheidingsakte opgemaakt. In feite koopt u een deel van een groot gebouw. U heeft dan het exclusieve gebruiksrecht voor een deel daarvan, bijvoorbeeld aangeduid als “appartement nummer 4”. De scheidingsakte verplicht de koper ook om de zgn
Vereniging van Eigenaars” (VVE
). Het regelt wie eigenaar is van welk appartement en welke contracten worden afgesloten voor het beheer en onderhoud van het gehele pand.€