Wat betekent SEPA voor mij als consument?

De wereld convergeert steeds meer, maar betalingen worden nog steeds gedomineerd door nationale procedures, zelfs in de eurozone. Om een ​​einde te maken aan deze versnippering hebben de politiek en de bankensector uniforme regels ingevoerd voor nationaal en Europees betalen: SEPA. De afkorting staat voor Single Euro Payments Area. De nieuwe uniforme procedures zijn van toepassing op eurobetalingen in de 28 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Monaco en Zwitserland.

IBAN nummer, belangrijkste wijzigingen voor consumenten

De belangrijkste wijziging voor u als consument is de invoering van het International Bank Account Number (IBAN). Het vervangt nu alle nationale bankrekeningnummers. Hoewel de lengte van het IBAN-nummer van land tot land kan verschillen, heeft het altijd dezelfde basisstructuur: het bestaat uit een internationaal deel bestaande uit een landcode en een controlecijfer en een nationaal deel met daarin de individuele rekening. details.

SEPA vereist enige voorbereiding van de consument

Europa had tot februari 2014 de mogelijkheid om reguliere betalingen en incassomachtigingen om te zetten naar SEPA. Voortaan wordt één identificatiecode toegepast in plaats van alle bestaande nummers: IBAN-nummer.

Banken, bedrijven, verenigingen, handelaren en overheden hadden daardoor tot 1 februari 2014 de tijd om over te stappen op SEPA. Consumenten hebben nog een overgangsperiode tot 1 februari 2016. Tot die tijd kunnen ze hun oude rekeningnummers ook gebruiken voor binnenlandse overschrijvingen als de bank dat toelaat. In feite hebben consumenten nauwelijks speciale voorbereidingen nodig:

Controleer uw accountgegevens

Veel bedrijven en belastingdiensten hebben huishoudens vooraf al geïnformeerd. Zo hoeft de consument geen handelingen te verrichten met betrekking tot de maandelijkse verdiensten op de bankrekening:

Betalingstaken voor consumenten

De volgende bepalingen zijn van toepassing op betalingsopdrachten van consumenten:

Pas op voor valse e-mails

Informatie over de overgang naar SEPA komt niet altijd uit legitieme bronnen. Wees extra voorzichtig met e-mails. Criminelen gebruiken een maas in de wet en verspreiden valse SEPA-e-mails die kwaadaardige malware bevatten. Gelukkig herkennen de meeste antivirusprogramma’s nog steeds kwaadaardige bijlagen van deze e-mails (zoals Trojaanse paarden met bestandsextensies zoals PDF of ZIP).

Lees verder