Wat betekent een onderwaterhypotheek?

Naarmate de huizenprijzen dalen, verschijnen er steeds meer hypotheken die niet meer met de waarde van de woning kunnen worden afgelost. Dan staat de hypotheek onder water. Dit kan de huiseigenaar en de bank in een lastig parket brengen.

De bank verstrekt een hypotheek tegen lagere tarieven dan de rente, zoals persoonlijke leningen en doorlopend krediet, omdat de bank extra onderpand heeft, namelijk de woning. Wanneer huiseigenaren de maandelijkse betalingen niet meer kunnen betalen, kunnen ze de waarde uit het huis halen door het huis te verkopen. Als de waarde van de woning lager is dan de resterende hypotheek op de woning, geeft dit extra onderpand slechts schijnzekerheid aan de bank.

Het huis is het onderpand voor de lening

Bij een hypotheek dient het huis als onderpand. Als de huizenprijzen dalen, doemt er gevaar op uit verschillende richtingen. Allereerst is het huis niet meer zo makkelijk te verkopen. Dalende huizenprijzen gaan vaak gepaard met een toename van het aanbod van woningen en woningen die al langer te koop staan. Ten tweede brengt de woning bij executieverkoop ook minder op. In een tijd waarin de huizenprijzen zullen dalen, zullen banken ook kritischer zijn bij het verstrekken van hypotheken.

Wat kunt u doen om te voorkomen dat de hypotheek onder water komt te staan?

Begin 2012 was de situatie dat er zo’n 516.000 hypotheken onder water stonden. Dit komt door de daling van de huizenprijzen in combinatie met de conventionele hypotheekvormen die de afgelopen jaren zijn afgesloten. Iedereen wilde optimaal profiteren van de hypotheekrenteaftrek, dus werd besloten om de aflossing uit te stellen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, zolang er maar kapitaal in het beleid is ingebouwd.

Huiseigenaren hebben helaas grotendeels gekozen voor aflossingsvrije hypotheken in combinatie met beleggingshypotheken. De aandelenmarkten zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, met als gevolg dat de beleidswinsten tegenvallen.

Extra aflossen op huidige hypotheek

Door extra af te lossen kunt u uw hypotheek verlagen tot een bedrag gelijk aan of lager dan de huidige waarde van de woning. U blijft echter achter als de huizenprijzen blijven dalen. Wel is het verstandig om sneller uit de schulden te komen als je een deelrentehypotheek hebt. Schulden moeten op een gegeven moment worden afbetaald en je weet niet hoe financieel moeilijk het in de toekomst zal zijn.

Huiseigenaren moeten begrijpen dat ze met een hypotheek die onder water staat, de woning niet schuldenvrij kunnen verkopen.

Zullen de huizenprijzen blijven dalen?

Niemand weet hoe de huizenprijzen zich zullen ontwikkelen. Begin jaren tachtig was er een sterke correctie in de huizenwaarden en vanaf 2009 krijgen we opnieuw te maken met een correctie. Als je bedenkt dat de huizenprijzen tussen 1985 en 2009 heel sterk (meer dan twee keer) zijn gestegen, is het niet verwonderlijk dat er ooit een correctie komt. Houd er rekening mee dat geld beleggen niet zonder risico is. Prijzen kunnen fors stijgen, maar ook fors dalen.€