Wat betekenen investeringsvoorwaarden?

Beleggen is een manier van beleggen die enige kennis van de belegger vereist. U moet de regels begrijpen en precies weten wat het betekent om geld te investeren. Je kunt een groot risico nemen.

Om te beginnen met beleggen, moet u weten wat u doet. U moet niet alleen weten over het bedrijf of onroerend goed waarin u investeert, maar u moet ook de betekenis van de gebruikte termen kennen.

In dit artikel vindt u het eerste deel van een overzicht van termen die u kunt tegenkomen bij het beleggen. Dit geldt niet alleen voor beleggen in aandelen, maar ook voor andere soorten beleggingen waarin u risico’s neemt.

Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap kan worden verdeeld in aandelen. Elk aandeel vertegenwoordigt dan een onderdeel van de onderneming. Als het bedrijf het slecht doet, daalt de waarde van de aandelen. In betere tijden stijgt de waarde. Prijzen kunnen ook stijgen en dalen om redenen die niets met het bedrijf te maken hebben, zoals economische ontwikkeling. De winst van het bedrijf wordt uitgekeerd in de vorm van dividenden.

Achtergestelde deposito of achtergestelde obligatie

Een achtergestelde storting betekent dat u de onderneming moet volgen in geval van faillissement. De voorkeur gaat uit naar andere schuldeisers. Een achtergestelde obligatie houdt in dat de eigenaar van die obligatie pas wordt terugbetaald nadat de andere schuldeisers hun vordering hebben ontvangen.

Opties verlopen

Een optie is het recht om te kopen of te verkopen, vaak gebruikt voor aandelen. Zodra de vervaldatum is bereikt, is de laatste dag om de optie uit te oefenen aangebroken. Na expiratie heeft de optie geen waarde.

Wat betekent afschrijving?

Dit is de afschrijving van bedrijfsonderdelen. Met afschrijving kunnen voorzieningen worden getroffen om een ​​afgeschreven bedrijfsonderdeel te vervangen wanneer deze wordt afgeschreven.

Wie is de beer of de stier?

Het is een speculant die probeert te profiteren van een daling van de aandelenmarkt. Deze belegger probeert bijvoorbeeld te profiteren van dalende prijzen door putopties te kopen. Een stier is het tegenovergestelde van een beer. Dit is een belegger die belegt op basis van een stijgende beurs.

Bied en vraag prijs

De biedprijs is de prijs wanneer er geen evenwicht is tussen vraag en aanbod. Het is vergelijkbaar met de laagste prijs. Het tegenovergestelde van de biedprijs is de laatprijs. Het is gebaseerd op de top van de markt.

Call optie en put optie

Met een dergelijke optie kan de houder van een optie (bijvoorbeeld een aandeel) aandelen kopen tegen een vooraf overeengekomen prijs en op een bepaalde datum. De wederpartij geeft aan de onderliggende waarde op de afgesproken datum tegen de afgesproken prijs te willen verkopen. Het is gunstig voor de optiehouder als de koers van het aandeel stijgt na het afsluiten van het calloptiecontract. Een putoptie is het recht om de onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf overeengekomen prijs en op een bepaald tijdstip in de toekomst. Eén optie omvat honderd aandelen.

Als de markt daalt, stijgt de putoptie in waarde. Als de markt stijgt, stijgt de calloptie in waarde

Claim en rechtsvraag

De vordering is het recht van bestaande aandeelhouders om te prevaleren boven de aankoop van aandelen die de vennootschap daarnaast uitgeeft. De uitgifteprijs is vaak lager dan de koers van het aandeel, waardoor de vordering waarde heeft. Een claimemissie is de uitgifte van nieuwe aandelen waarbij bestaande aandeelhouders voorrang hebben bij het kopen van deze nieuwe aandelen. De prijs is lager dan de beurskoers.

Dagopdracht of doorlopende opdracht

Een dagelijkse bestelling is een gespecificeerde bestelling die slechts één dag open is. De order wordt uitgevoerd als bijvoorbeeld de waarde van het aandeel onder een bepaalde prijs zakt. Als dit niet gebeurt op de huidige handelsdag, vervalt de order. Het doorlopende bevel blijft van kracht totdat het ten uitvoer kan worden gelegd. Een doorlopende opdracht kan een verkoopopdracht zijn zodra de koers van het aandeel hoger is dan bijvoorbeeld € 7,50.

Deflatie en inflatie

Dit is het tegenovergestelde van inflatie. Deflatie betekent dalende prijzen. Met uw euro kunt u meer gaan kopen. Inflatie is het tegenovergestelde van deflatie. Inflatie is een daling van de waarde van geld. U kunt een euro minder kopen.

Wat is dekking?

Er moet voldoende dekking zijn bij het schrijven van de optie. Dit betekent dat er voldoende geld beschikbaar moet zijn als financiële zekerheid.

Depressie of recessie?

Dit is een economische neergang die te ernstig is om te worden aangezien voor een recessie. Een depressie is een soort ineenstorting van een bestaande economie.

Dividenden en dividendrendement

Een dividend is een uitkering van winst aan aandeelhouders. Het te betalen retourbedrag is per aandeel. Dividendrendement is het rendement dat een belegger ontvangt op basis van betaalde dividenden ten opzichte van een belegging.

Uitgifteprijs

Een uitgifte is de uitgifte van nieuwe obligaties of aandelen. Het is de prijs waartegen nieuwe obligaties of aandelen worden uitgegeven. De prijs wordt bepaald door het bedrijf dat de obligaties of aandelen uitgeeft.

Wat is een ex-dividend?

Ex-dividend betekent dat de huidige prijs wordt genoteerd exclusief uitgekeerde dividenden. Op de dag dat een aandeel ex-dividend gaat, lijkt de prijs fors te zijn gedaald. Het heeft eigenlijk te maken met de dividenduitkering.

Vervaldatum

De term wordt ook gebruikt voor zaken als het bereiken van de einddatum van een levensverzekering. Wat betreft de investering, deze kan worden opgevat als de datum waarop de optie afloopt. Nadat de optie is verlopen, heeft de optie geen waarde meer. De optie is verlopen.

Indicatief tarief

Dit is de prijs die het aandeel waarschijnlijk zal worden aangeboden op de aandelenmarkt. Dit is bijvoorbeeld niet bekend omdat dit aandeel nooit is verhandeld.

Het nut van het jaarverslag

Het is voor de onderneming een middel om aandeelhouders en toezichthouders te informeren over het afgelopen jaar. Het jaarverslag bevat onder meer:

Prijs delen

Dit is bijvoorbeeld een aandelenkoers. De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod en is mede afhankelijk van de waarde van het bedrijf.

Wat is koerswinst en koers-winstverhouding?

Het is een terugkeer naar de aandeelhouder. De prijsstijging is het verschil tussen de prijs waartegen de voorraad werd gekocht en de prijs waartegen de voorraad werd verkocht. De koers-winstverhouding is een manier om het rendement te berekenen. De prijs wordt gedeeld door de winst per aandeel.

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een lening uitgegeven door een bedrijf of overheid. Aan het einde van de looptijd krijgt de belegger zijn geld terug. Ondertussen wordt er jaarlijks rente betaald.

Basiswaarde

Deze term wordt vaak gebruikt in combinatie met opties. De onderliggende waarde van een optie is de waarde van het aandeel waarop de optie van toepassing is.

Wat zijn preferente aandelen?

Dit zijn aandelen die voordelen hebben ten opzichte van gewone aandelen. Preferente aandelen geven bijvoorbeeld recht op meer dividend.

Wat is een slotdividend?

Slotdividenden kunnen worden vastgesteld zodra het boekjaar is afgelopen als de vennootschap tussentijds interim-dividenden heeft uitgekeerd. De eindafrekening (= slotdividend) volgt de afsluiting van het boekjaar.

Wat zijn aandelen aan toonder?

Degene die aandelen bezit, is de eigenaar van het aandeel. Wie de eigenaar is van deze aandelen is niet vastgesteld.

Valuta opties

Dit is een optie waarbij de onderliggende waarde een bedrag in vreemde valuta is. De koper van een optie kan gedurende een vooraf bepaalde periode een vooraf bepaalde hoeveelheid vreemde valuta kopen tegen een vooraf bepaalde prijs.

Wat is een bevel?

de warrant wordt uitgegeven door de vennootschap. Deze warrant geeft de belegger het recht om aandelen te kopen voor een vooraf bepaald bedrag. Daarom is een warrant een recht dat op een beurs kan worden verhandeld.€