Wat bepaalt de ontwikkeling van de rente?

Een zorgvuldige analyse kan inzicht geven in de huidige rentemarkt en indicatoren die toekomstige renteontwikkelingen beïnvloeden. En dat is heel belangrijk om een ​​optimaal beleggingsresultaat te behalen. De factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de rentetarieven kunnen in een eenvoudige samenvatting worden weergegeven. Als een land als Italië, een van de grootste economieën van de eurozone, besluit zijn financiële teugels los te laten, kan dat tot problemen leiden voor de eurozone. Het is duidelijk dat dit een aanzienlijke impact heeft op de rentetarieven. Als de rente in Italië fors stijgt door de toch al torenhoge staatsschuld, is het logisch dat beleggers de voorkeur geven aan veilige Duitse en Nederlandse staatsobligaties.

Factoren die de ontwikkeling van de rentetarieven beïnvloeden

De factoren die de renteontwikkeling bepalen, kunnen op een eenvoudige manier worden samengevat. Er zijn immers meerdere indicatoren die zich de afgelopen decennia hebben bewezen als de belangrijkste voorspellers van de rentemarkt. En er zijn geen aanwijzingen dat dit de komende jaren niet het geval zal zijn. Daarom is een consistente aanpak gebaseerd op:
scoort hieronder
het is belangrijk om optimale resultaten te behalen bij uw investeringsbeslissingen.

Beïnvloedende factoren

Conjunctuur en inflatie

De economie en inflatie staan ​​bovenaan de lijst. Een simpele constatering is dat een aantrekkende economie zal leiden tot hogere prijzen en dus hogere rentes. Omgekeerd zal een afvlakkende economie leiden tot een daling van de inflatie en de rente. Overigens hangen alle genoemde beïnvloedende factoren zeer nauw met elkaar samen. Net zoals inflatie in de eerste plaats het gevolg is van economische ontwikkeling, hangt de vraag van de overheid nauw samen met de algemene economische ontwikkeling, net als het monetaire beleid en de wisselkoersen.

Gevolgen van hoge rente

Hoge rentetarieven kunnen de nationale economieën en het beleggerssentiment aanzienlijk beïnvloeden:

Als het om rentetarieven gaat, is er altijd een wisselwerking van verschillende factoren. Als de VS een renteverhoging meemaakt, dreigt kapitaalvlucht uit andere delen van de wereld. Dit treft vooral opkomende markteconomieën. De rente in deze landen moet flink stijgen om weer aantrekkelijk te worden voor beleggers.

Internationaal rentesentiment

Zeker niet te missen als factor die de binnenlandse rentebewegingen beïnvloedt, zijn de renteontwikkelingen in andere grote geïndustrialiseerde landen: de internationale renteomgeving. Want als er één ding duidelijk is in de afgelopen decennia, dan is het wel dat lokale aandelenmarkten niet autonoom kunnen leven. Prijzen zijn gewoon ingebed in internationale financiële evenementen. En toegegeven, het is niet altijd eenvoudig om met getallen of tijdreeksen aan te geven wat wordt bedoeld met de term internationale renteomgeving. Maar de praktijk leert dat het zo is
belangrijk
is om op zijn minst de stroom te houden
de beweging van de rentetarieven in de VS
rekening worden gehouden.

Impact van hogere rentetarieven in de VS

Eind 2018 was in de VS een snelle stijging van de rente te zien. Hoewel Europa zich hier niet al te veel zorgen over lijkt te maken, zou een stijging van de rentevoeten wel kunnen
negatief
kan worden uitgepakt voor
economieën van ontwikkelingslanden
. Opkomende markten zoals Brazilië, India en Zuid-Afrika zijn voor groei afhankelijk van buitenlands kapitaal. Economen zeiden dat het onwaarschijnlijk was dat Europese investeerders hun kapitaal massaal naar de VS zouden verplaatsen om te profiteren van hogere rentetarieven. Het zou te duur zijn voor beleggers om zich tegen in te dekken
valutarisico’s
die ermee te maken hebben.

Renteontwikkelingen in de VS

Maar hoe kunnen we ons de toekomstige (omdat het ertoe doet) rentetarieven in de VS voorstellen? Welnu, het antwoord is heel eenvoudig. De economische vooruitzichten voor de Verenigde Staten kunnen worden geanalyseerd met exact dezelfde modellen als de vooruitzichten voor Nederland. We vertrouwen ook op de reeds bekende vooruitzichtengrafieken van de rentetarieven in de VS. In deze context is het niet zo vreemd om ook het eerder genoemde voorspellingsmodel te gebruiken, aangezien de indicatoren aan beide zijden van de Atlantische Oceaan identiek zijn: conjunctuur, inflatie, fiscaal beleid, monetair beleid, wisselkoersbeleid en politieke factoren.

Men kan zich echter afvragen welke rol de internationale renteomgeving speelt als determinant van de Amerikaanse rentemarkt. Alvorens deze vraag te beantwoorden, moet worden opgemerkt dat bijna
45% van alle vastrentende waarden in de wereld wordt verhandeld
worden
VERENIGDE STATEN!
Tegen deze achtergrond zal iedereen begrijpen dat de Amerikaanse rentemarkt vanwege zijn omvang minder wordt beïnvloed door de internationale renteomgeving; De Amerikaanse rentemarkt neemt immers een zeer dominante positie in de wereld in.

Een kleine particuliere belegger vindt het misschien niet handig om alleen een prognose van de Amerikaanse rentetrends te gebruiken. Eigenlijk is het helemaal niet zo’n moeilijke opgave, want er staan ​​veel meningen en adviezen in de kranten waar hij op kan terugvallen.

Trouwens, in deze context moeten beleggers oppassen dat ze het waargenomen renteverschil tussen de 2 landen niet misbruiken. Ondanks verschillen in nominale rentetarieven, zal de reële rente in dergelijke landen vaak nagenoeg gelijk zijn. In dat geval is er sprake van wisselkoersrisico, waardoor hoge renteopbrengsten teniet worden gedaan.

Politieke factoren beïnvloeden

Bijna alle tot nu toe genoemde beïnvloedende factoren kunnen zijn:
grondige marktanalyse
zijn verkregen. De invloed van de politieke factor is echter moeilijker te begrijpen. De laatste jaren wordt in ons land steeds het principe gehanteerd dat overheidsbeleid slechts “korte benen” heeft, omdat markten op middellange en lange termijn altijd gebaseerd zijn op puur economische factoren. Maar deze kennis kan dankbaar worden gebruikt voor uw investeringsbeslissingen als u vindt dat de prijsvorming in de markten niet overeenkomt met de reële economische en monetaire waarden, ofwel te hoog of te laag.

Het is echter moeilijk om het overheidsbeleid te meten als een factor die de rente beïnvloedt. Er is immers geen enkele barometer om het huidige sentiment en de verwachtingen af ​​te lezen. Over het algemeen kan echter worden aangenomen dat de onzekerheid kleiner is naarmate de politieke partijen dichter bij de peilingen staan. Als in de verkiezingspeilingen al duidelijk is welke partij of coalitie de komende kabinetsperiode de regering zal vormen en wiens oppositie wordt veroordeeld, zal dat waarschijnlijk niet tot grote problemen leiden.
politiek veroorzaakte schommelingen in de rentetarieven
de oorzaak.

Politieke opvattingen van partijen over uitgaven en overheidstekort

Onzekerheden worden natuurlijk grotendeels bepaald door verschillende visies op het toekomstige economische beleid. Of de partij die meer heeft
expansief fiscaal beleid
en een
het groeiende gebrek aan financiering
voorstanders zijn dat kiezers beter af zijn, dan is het bijna onvermijdelijk om de rente te verhogen als reactie op deze programma’s. Hetzelfde geldt natuurlijk, met de borden omgekeerd, ook voor intentieverklaringen die een substantiële vermindering van het financieringstekort ondersteunen.

En hoe dichter politieke beloften de fase van praktische implementatie naderen, hoe meer onzekerheid in schattingen plaats maakt voor vaste aannames. In de praktijk komt het echter altijd voor dat de plannen van geen van beide kampen in de verwachte mate worden gerealiseerd, waardoor de markt de opgebouwde verwachtingen na korte tijd verlaagt. Gebruik het in uw voordeel!€